Lakossági fórum április 4-én a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet módosításának véleményezési szakaszáról

​A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendeletét. A rendeletben szabályozott keretek között kezdeményezések, illetve szakmai vizsgálatok alapján az I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., XVII., XVIII. kerületet érintően bemutatásra kerülnek az örökségvédelem szempontjából védelemre érdemes épületek, valamint a rendelet normaszövegében és a 4. mellékletében, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, technikai jellegű tervezett változtatások.

A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A rendelet módosításához szükséges dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, ezért a rendelet módosításának véleményezési szakaszában a Fővárosi Önkormányzat lakossági fórumot tart 2018. április 4-én, szerdán 16 órakor a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében.