Lakossági fórum szeptember 6-án a fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek véleményezési szakaszát:

1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, Fehérdűlő területére,

2. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a III. kerület Óbuda-Békásmegyer egyes területeire (Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás),

3. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a III. kerület Szent Margit kórház és környezetére (Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás),

4. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a VIII. kerület volt Józsefvárosi pályaudvar területére (Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás).

A dokumentációk a http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/Lapok/default.aspx linken és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

  • 2018. szeptember 6-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon vagy

  • az 1. napirendhez 2018. október 6-ig, a 2. napirendhez 2018. szeptember 21-ig, a 3., 4. napirendekhez 2018. szeptember 14-ig, elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

Városépítési Főosztály