Lakossági fórum november 22-én fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök), 16 óra
Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal díszterem, Budapest V: kerület, Városház utca 9-11., II. kapu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította a

  1. Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) XI. ütem a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó terv módosítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program IX. és XXI. kerületi helyszíneit érintően(314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetés: az elkészült terv véleményezése),
  2. Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítása a XXIII. kerület, Soroksár egyes területeire vonatkozóan (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § szerinti teljes eljárás véleményezési szakasz partnerségi egyeztetés: elkészült terv véleményezése),
  3. Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítása az Egészséges Budapest Program, Dél-pesti Centrum területére vonatkozóan (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetés: az elkészült terv véleményezése),
  4. Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítása Budapest IV. kerület Újpest, István út - Tavasz utca - Mártírok útja - Munkásotthon utca által határolt tömb területére vonatkozóan (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás partnerségi egyeztetés: az elkészült terv véleményezése).

A dokumentációk a http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/Lapok/default.aspx linken és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

  • 2018. november 22-én 16:00 órától tartandó lakossági fórumon vagy
  • az 1. és 3. napirendekhez 2018. november 30-ig, a 2. napirendhez 2018. december 27-ig, a 4. napirendhez 2018. december 7-ig elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

Városépítési Főosztály