A BKV igazgatóságának döntése alapján a közlekedési vállalat eláll az Ikarus Egyedi Kft-vel kötött szerződéstől

A Volánbusz Zrt. és az Ikarus Egyedi Kft. között 180 darab Modulo M168d típusú csuklós autóbusz adásvétele tárgyában - közbeszerzési eljárás eredményeként - 2017. január 16-án szerződés jött létre. Ugyanebben az évben, vagyis 2017. december 20-án  a Volánbusz Zrt., a BKV Zrt. és az Ikarus Egyedi Kft. háromoldalú szerződést kötött 30 db jármű átruházása érdekében.

A 30 darab autóbuszból a szerződés teljesítésének határidejéig (2018. április 11.), illetve a határidőt követő, szerződésben rögzített további 90 napos időszak leteltéig összesen 10 darabot vett át társaságunk.  A szerződés értelmében a BKV Zrt. a nem szerződésszerű teljesítésre tekintettel jogosult a szerződéstől való elállásra, valamint a késedelmes teljesítésre tekintettel további jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazására.

A BKV Zrt. Igazgatóságának döntése értelmében társaságunk az Ikarus Egyedi Kft.-vel kötött Modulo M168d típusú autóbuszok adásvételéről szóló szerződéstől az Ikarus Egyedi Kft. által nem teljesített rész tekintetében eláll. Megkezdjük továbbá az Ikarus Egyedi Kft.-hez csatlakozó szerződések felülvizsgálatát is, melynek eredményéhez képest fog társaságunk a további szükséges lépések megtétele felől dönteni, hiszen a BKV nem kíván lemondani a szerződésekben biztosított jogairól, illetve azok érvényesítéséről.

​BKV Zrt.