Tájékoztatás a gépjárműforgalom korlátozásával járó elsőfokú hatósági intézkedés lehetséges elrendeléséről

A tegnapi mérési adatok alapján a szálló por (PM10) 24 órára számított átlagos koncentrációja a fővárosi működő 10 mérőpontból 8 helyszínen a tájékoztatási küszöbértéket (75 µg/m3), ebből 4 esetben a riasztási küszöbértéket (100 µg/m3) is meghaladta, ezzel vasárnap a fővárosi szmogriadó riasztási fokozatának első napi feltétele teljesült.

A vonatkozó jogszabályok szerint szálló por esetében a riasztási fokozat akkor áll fenn Budapesten, ha a szálló por (PM10) koncentrációja a riasztási küszöbértéket (100 µg/m3) három mérőponton, két egymást követő nap, 24 órás átlagában meghaladja, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható.

A riasztási fokozatban a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, ezért annak elrendelésével együtt azonnali intézkedéseket kell elrendelni.

A ma 12 óráig számított részeredmények alapján nem zárható ki annak a valószínűsége, hogy holnap, tehát kedden a hajnali órákban Budapesten el kell rendelni a szmogriadó riasztási fokozatát.

Ebben az esetben a forgalomkorlátozással – a legszennyezőbb gépjárművek közlekedési tilalmával – járó intézkedés a kihirdetést követő nap, azaz 2017. február 1-jén, szerda reggel 6 órától lép életbe, majd – további intézkedésig – minden nap 6 órától 22 óráig tart.

A közlekedési tilalom azon legszennyezőbb gépjárműveket érinti, amelyek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kódok: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot.

A forgalomkorlátozó intézkedés területi hatálya nem terjed ki az M0 jelű elkerülő út Budapest Főváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira és Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében a következő útvonalak szakaszaira: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa. A meghatározott útvonalakra szóló mentességet Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosai a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazolhatják.

A forgalomkorlátozás alól mentesülők körét a vonatkozó kormányrendelet (a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontja) a következőképp határozza meg:

„7.3.    a gépjárműforgalom korlátozása a megkülönböztető jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek gépjárművei, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, sürgősségi vérkészítmény-szállítók, sürgősségi gyógyszerszállítók, a betegszállítók és a bentlakásos szociális intézmények működésének érdekében sürgős szállítási feladatokat ellátók gépjárművei és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet szerinti környezetkímélő gépkocsik kivételével".

A forgalomkorlátozás alól mentesülők körét kiegészíti a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet
( http://budapest.hu/Documents/szmogrend_hatalyos_2016_03_10tol_KJ_kozlony_utan.pdf ) 10. §-a, a következőképp:

A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban foglaltakon túl - mentesülnek:

a) a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés – valamint a személytaxi-szolgáltatás – gépjárművei;

b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek által közrefogott járműoszlop;

c) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;

d) a mozgáskorlátozott személy – illetőleg az őt szállító személy – járműve, amennyiben úticélja Budapest Főváros közigazgatási területén van vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;

e) a kommunális feladatukat végző, külön jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek - műszaki felépítésüknél fogva - csak halott-szállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása, locsolása, valamint közutak, repülőterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a kéményseprőipari közszolgáltatásra, a villamos- és gázenergia-, távhő-, melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás, a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére és - elhárítására használhatók, továbbá azon szervezetek következő feladatukat végző járművei, amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység, vagy egyetemes postai szolgáltatás végzésére;

f) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;

g) a fővárosi és pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és feladatukat a fővárosban végző magánállatorvosok gépjárművei, a fővárosi, vagy pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv igazolásával;

h) a Magyar Honvédség és a törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei;

i) a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Budapest Főváros területén működő közlekedési, vagy egészségügyi államigazgatási szervek, továbbá a fővárosi közterület-felügyeletek azon gépjárművei, amelyek műszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a közterületek rendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat;

j) az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma;

k) a közszolgálati médiaszolgáltatók gépjárműveinek célforgalma.

Az érintett gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedés megsértése a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértésnek minősül. A szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésekor a gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben bírságot szabhat ki.

A gépjárművek közlekedési tilalmával járó intézkedés csak akkor nem lép életbe, ha a mai további részeredmények, illetve a holnapi mérési eredmények alapján
– a fővárosi levegőszennyezettségi szint javulása eredményeképp – nem lenne indokolt a holnapi hajnali órákban a riasztási fokozat elrendelése, vagy a kedd hajnalban elrendelt riasztási fokozat szerda reggeli további fenntartása.

Ez csak a mai mérési eredmények kedd hajnali, továbbá a keddi eredmények szerda hajnali értékelése alapján fog kiderülni, akkor is figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzéseit.

A szálló por (PM10) légszennyezettségi állapotot folyamatosan mérő műszerek ellenőrzött fővárosi adatai alapján, az elmúlt négy nap 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak:

Dátum

XVIII. ker. Gilice
tér

II. ker.
Széna
tér

VIII. ker.
Teleki
tér

II. ker.
Pesthidegkút

XV. ker. Kőrakás
park

XI. ker.
Kosztolányi
tér

 

µg/m3

2017.01.26.

44

66

48

61

53

60

2017.01.27.

51

93

62

77

70

79

2017.01.28.

41

78

45

69

46

62

2017.01.29.

67

106

77

101

88

95

Dátum

XIII. ker.
Honvéd-telep

V. ker.
Erzsébet
tér

X. ker.
Gergely
utca

XXII. ker.
Budatétény

XXI. ker.
Csepel, Szent István út

IV. ker.
Káposztás-megyer

 

µg/m3

2017.01.26.

n.a.

53

57

35

75

n.a.

2017.01.27.

n.a.

68

75

51

93

n.a.

2017.01.28.

n.a.

52

55

38

77

n.a.

2017.01.29.

n.a.

84

104

72

135

n.a.

n.a.: nincs adat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma déli frissített, mára vonatkozó előrejelzése szerint az éjszakai igen magas (csaknem mindenhol a riasztási küszöbérték feletti) PM10 koncentráció értékek a legtöbb helyen csökkenőben vannak, egyes helyeken már most kedvezően alakulnak a légszennyezettségi adatok. Ez a tendencia azonban csak átmeneti, késő délutántól nagy valószínűséggel ismét jelentős romlás várható.

Kedden a nap második felében csapadék érkezik.

Szerda reggelre 5 mm körüli mennyiség hullhat, nagyobbrészt ónos eső, fagyott eső formában (eleinte havazás is lehet). Emiatt várhatóan javulni fog a levegőminőségi helyzet.  Szerdán a valószínűbb forgatókönyv szerint átmeneti szünet után a nap második felében ismét néhány milliméternyi vegyes formájú csapadék hullik. A légmozgás gyenge marad. A borult, csapadékos időjárás hatására elmarad az erősebb éjszakai lehűlés.

A fővárosi szmoghelyzet ismételt romlásának elkerülése, illetve a további javulás érdekében Tarlós István főpolgármester felkéri a lakosságot és a légszennyezőket a következő önkéntesen betartandó, megelőző intézkedésekre:

  • a fővárosi úti célok eléréséhez mérsékeljék, vagy lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést;
  • mellőzzék a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetését;
  • mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések – ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor mellőzzék a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák – használatát;
  • a szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői csökkentsék porkibocsátásukat.

Budapest vezetése – ismételten megköszönve a múlt heti példátlan együttműködést – továbbra is számít a fővárosiak és fővárosba gépjárművel érkezők együttműködésére abban, hogy a fővárosi szmoghelyzet romlása, a korlátozó intézkedések bevezetése elkerülhető legyen!

A szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatára vonatkozó kéréshez kapcsolódóan felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabály szerint „hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos".

Megjegyezzük, hogy a szilárd- és olajtüzelésű berendezések nem megfelelő tüzelőanyag használata eredményeképp – az utóbbi fűtési időszakokban rendszeresen ismétlődően, különösen a csepeli királyerdei térségben – olyan kiemelkedő szennyezettségi szint figyelhető meg, melynek rövid idejű hatása is veszélyt jelenthet az emberi egészségre, továbbá ami nem köthető a főváros jelenlegi meteorológiai helyzetéhez, a közlekedési, vagy ipari eredetű kibocsátásokhoz, illetve az országhatáron át terjedő szennyezési folyamatokhoz.

Kérjük továbbá, hogy az egyéni gépjárműhasználatot és a gépjárművek indokolatlan — álló helyzetben történő — alapjárati üzemeltetését különösen a legszennyezőbb gépjárművek üzembentartói kerüljék.

Itt is felhívjuk a figyelmet arra a sokszor hivatkozott és megjelenő, szakmailag helytelen, ezért félrevezető kommunikációs tartalomra, amikor az egy napra, 24 órára vonatkozó követelményekkel szemben az egyórás átlageredményeket hasonlítják össze. A vonatkozó jogszabályok szerint a szálló pornak (PM10) nincs egyórás egészségügyi határértéke, illetve egyórás tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértéke. Természetesen az egy napi, 24 órára vonatkozó átlageredmények csak éjfél után állapíthatók meg, és csak azokat lehet, illetve kell összehasonlítani a 24 órára vonatkozó követelményekkel.

A kisméretű szálló por légszennyezettségi szintjének növekedése, kialakulása jellemzően két – a helyi (közlekedési, ipari, szolgáltatói és lakossági stb.) kibocsátásoktól függő és az azoktól független – folyamat egyidejű eredménye.

A rendkívüli légszennyezettségi helyzetek kialakulásában a helyi kibocsátásoktól függetlenül fontos szerepet játszanak a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok, az őszi, téli időszakban gyakrabban előforduló gyenge vízszintes és függőleges irányú légköri átkeveredés, a viszonylag gyakori szélcsendes időszakok, illetve az 5 km/h alatti szélsebesség. A helyi meteorológiai – és domborzati (medence jelleg, kis szintkülönbségek) – tényezőkön túl szerepe lehet az országhatárokon átterjedő hatásoknak is.

Az őszi-téli fővárosi szálló por szint egyharmada származhat a háztartási eredetű szilárd, leginkább fatüzelésből, míg egyhatoda a közlekedési kibocsátáshoz köthető. A fővárosi szálló por szennyezettségi szinthez a közlekedés és/vagy a szél által felkavart por is mintegy 10-20 %-ban járul hozzá, továbbá 5%-a a gépjárművek gumiabroncsainak kopásából származik. Ugyanakkor publikált számítások azt mutatják, hogy például külföldről Magyarországra 30 %-kal több aeroszol részecske érkezik, mint amennyit Magyarország területén összesen kibocsátanak, vagy amennyi itt keletkezik.

Az egyik legkárosabb porforrás az aktív dohányzás, ami a passzív dohányosok egészségét is komolyan veszélyezteti.

Lehetséges egészségkárosító hatások: izgatja a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját, köhögést és nehézlégzést válthat ki, majd a tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Asztma és krónikus légcsőhurut miatt többen fordulnak orvoshoz, valamint nő a szív- és érrendszeri megbetegedések száma. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja (különösen asztma, hörghurut esetében), csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

Veszélyeztetett népességcsoportok: légúti és keringési betegségben szenvedők, csecsemők, gyermekek és időskorúak, aktív és passzív dohányosok.

Javasolt elővigyázatossági intézkedés: elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók kerüljék a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket, útszakaszokat. Az érintett útszakaszokat a Budapest részletes interaktív stratégiai zajtérkép térinformatikai rendszer nappali közúti konfliktustérképe narancssárga és piros színnel jelöli a következő elérhetőségen: https://geoportal.budapest.hu/Kornyezetvedelem/ZAJ/2007/Bp/

A megnövekedett koncentráció esetében elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermek, időskorú, beteg) kerüljék a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást.

A frissülő információk a Budapest Portálon (www.budapest.hu) és a Fővárosi Önkormányzat Twitter oldalán is elérhetőek: twitter.com/fph_sajto

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján: mérési eredményekről és további információkról: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat

 Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján:

http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/tajekoztato/
http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/elorejelzes/tajekoztato/
(a Fővárosi Önkormányzat támogatásával)

A szmogriadóval kapcsolatban további tájékoztatást a Főpolgármesteri Hivatal munkaideje alatt az Ügyfélszolgálati Iroda (tel: 327-12-08; e-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu), munkaidőn kívül a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Ügyeleti Információs Központ (e-mail: ugyelet@fori.hu tel.: 301-7500 fax: 302-5439) ad.

Szűcs Somlyó Mária

kommunikációs igazgató

Hírek

RSS megtekintés