Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00004 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerületekkel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 350 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt bemutatása:

A projektben elérendő főbb célok: a kerületen belüli, lokális kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, valamint a Duna menti EuroVelo útvonalra való rácsatlakozás kerületi kiépítése.

EuroVelo6 útvonal kerületi szakasza:

A kiváló adottságú soroksári Duna-ág menti kerékpár nyomvonal a Gubacsi hídtól a soroksári kerülethatárig megoldott, hiszen a Vizisport u. megfelelő módon biztosítja a kerékpáros közlekedést, összekapcsolódik szervesen a soroksári kerékpár nyomvonallal. A Gubacsi híd és Ferencváros között teljesen kiépítetlen a kerékpárnyomvonal, alternatívaként a csepeli gerincút melletti bicikliút szolgál a belváros felé.

Kerületi létesítmények:

A tervezett új útvonalak esetében kiindulópont a meglévő főhálózathoz történő kapcsolódás. A kerékpár közlekedési célra kb. 5 km távolságig versenyképes. Ebből adódik, hogy elsősorban a kerületen belüli, illetve kerületközi összeköttetést kívánjuk erősíteni, a belváros elérésére számottevő mértékben nem alternatíva a kerékpározás, csak a közösségi közlekedéssel kombinálva. A kedvező adottságok ellenére a szomszédos kerületek közül csak Soroksárhoz és Csepelhez kapcsolódik kerékpáros főhálózati elem. A kerület legfontosabb, nagy tömegeket kiszolgáló intézményei (piacok, temető, gimnáziumok, sportközpont, posta) eléréséhez kerékpárosbarát területi fejlesztés szükséges; kedvező körülmény a kerület sűrű úthálózata. Ahol indokolt, az egyirányú utcákat megnyitjuk a kétirányú kerékpáros közlekedés számára.

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek, vagy lakó-pihenő övezetek kialakítsa a gyaloglás és kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózatfejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik, és egyben a gyalogos közlekedés biztonságát is növelik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpáros- és gyalogosbarát hálózat kialakításának.

A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. Fontos cél továbbá a parkok, közösségi terek kerékpárbarát kialakítása.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.

A forgalomvonzó létesítményeknél, intézményeknél a kerékpártárolás fejlesztése szükséges. A közösségi közlekedéssel kombinált használat segítésére B+R tároló létesítendő a projektterületen lévő HÉV megállók és a 3-as villamos végállomása környezetében.

A fejlesztések elindításának, prioritások felállításánál legfontosabb feladat összehangolni a Fővárossal és a szomszédos kerületekkel, különösen Kispesttel az elsőbbséget élvező nyomvonalakat.

A pályázatból megvalósítandó főhálózati elemek:

A kerékpárforgalmi főhálózattal Pesterzsébet központját és legfontosabb intézményeit kívánjuk a Nagysándor József u.-i felüljáróval összekötni, kapcsolódási lehetőséget biztosítva – a Határ út mellett – Kispest felé. A felüljáró kerékpárosbarát átalakítása más projekt keretében történik meg.

A másik fontos kerületközi kapcsolódási útvonalat Szt. Erzsébet tértől Erzsébetfalván keresztül a Határ úti felüljárót célozza meg, a kispesti kerékpárforgalmi hálózathoz csatlakozva. Az útvonal környezete részben lefedi a kerület szociális városrehabilitációs akcióterületét, mely fejlesztésének támogatásáért a VEKOP 6.2.1-15 jelű pályázaton pályázati anyagot adott be. A fejleszteni kívánt terület a Szent Erzsébet teret is magába foglaló, Török Flóris u. - Kossuth Lajos u. - Jókai u.- Határ u. által határolt városrészben van. Az erzsébetfalvi, már kialakított és tervezett Tempo 30-as zónák összhangba hozhatóak a kerékpárosbarát területi infrastruktúra kiépítésével is.

Harmadik fő útvonalként délre, a Vágóhíd u. mentén alakítandó ki összeköttetés, mely a kerületi városközpontot kötné össze a Vágóhíd u. melletti lakóteleppel, a temetővel és a Vörösmarty téri piaccal.

A tervezett projektterületen felültárásra kerülnek a gyalogos közlekedést hátráltató illetve veszélyeztető tényezők. A leginkább indokolt helyszíneken kiskorrekciókat, illetve kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítését tervezzük.