Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00007 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt.-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 100 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt célja:

A tervezett lehatárolási terület az Október huszonharmadika utca – Bocskai út – Bartók B. út – Etele út – Budafoki út által határolt terület. A tervezett projekt összhangban van a főváros közlekedésfejlesztési stratégiájával, a Balázs Mór-tervvel, valamint a kerületi Integrált Területfejlesztési Stratégiával. A jelenleg egyeztetés alatt álló Budapest XI. kerület, Újbuda Közlekedésfejlesztési koncepciójában is külön fejezetként szerepel a kerékpáros közlekedés, melyben a rövidtávú, elsődleges beavatkozásra javasolt hálózati elemek közül többi is a pályázati projektben lehatárolt területen belül található, így a Fehérvári út, a Tétényi út, a Bártfai utca, a Hauszmann Alajos utca, az Irinyi József utca. Fontos továbbá, hogy a már meglévő, de nem megfelelően működő kerékpáros főhálózati elemek (például a Hamzsabégi sétány közös gyalogos- és kerékpárút) felülvizsgálatával, adott esetben átépítésével azokat használók igényeinek figyelembevétele mellett ismét a hálózat működőképes részévé tegyük.

A tervezett főhálózat-fejlesztés mellett kerékpárosbarát területi fejlesztéseket is végzünk, összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek kialakításával. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek, vagy lakó- pihenő övezetek kialakítása a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák, övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpárosbarát hálózat kialakításának.

A magasabb rendű gyűjtő, elosztó jellegű nyomvonalak már kijelölt, jelzett, irányított és szabályozott kerékpáros forgalmú útvonalak, melyeken a projekt keretében útirányjelzés és figyelmeztető, megerősítő útburkolati jelek kihelyezése valósul meg.

A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.