Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében

​​​

 

2016. december 20-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00007 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 100 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. május 31.

 

A projekt célja:

A projekt hatásterülete: A tervezett lehatárolási terület az Október huszonharmadika utca – Bocskai út – Bartók B. út – Etele út – Budafoki út által határolt terület.

A projekt a lehatárolt területen belül található Fehérvári útra, a Tétényi útra, a Bártfai utcára, a Hauszmann Alajos utcára, az Irinyi József utcára fókuszál. A már meglévő, de nem megfelelően működő kerékpáros főhálózati elemek (például a Hamzsabégi sétány közös gyalogos- és kerékpárút) felülvizsgálata, adott esetben átépítése szerepel a projektben. A tervezett főhálózat-fejlesztés mellett kerékpárosbarát területi fejlesztések is tervezettek, összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek kialakításával.

A magasabb rendű gyűjtő, elosztó jellegű nyomvonalak már kijelölt, jelzett, irányított és szabályozott kerékpáros-forgalmú útvonalak, melyeken a projekt keretében útirányjelzés és figyelmeztető, megerősítő útburkolati jelek kihelyezése valósul meg. A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projektterület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelésének megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.