Kitüntetéseket adtak át a fővárosi pedagógusnap alkalmából

A Bárczy István-díj plakettje

A fővárosi pedagógusnap alkalmából rendezett szerdai ünnepségen huszonnégyen kaptak Bárczy István-díjat, az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes adta át.

A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben került sor első alkalommal az átadására. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

Az idei Bárczy István-díjat Szalay-Bobrovniczky Alexandra adta át a Fővárosi Önkormányzat óvodájába járó gyermekek előadása keretében.

Köszöntőbeszédében a főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott, hogy napjainkban a társadalmi változások és a technológiai fejlődés újabb és újabb kihívások elé állítják az oktatási intézményeket, az oktatási folyamatot és a nevelést. Kiemelte: a hangsúly a tanításról egyre inkább áthelyeződik a tanulásra, a tudásátadás helyett a tudás létrehozására, ezen innovációs folyamatban pedig továbbra is a pedagógus a kulcsszereplő. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás nem egyszerűen szakma, hanem elköteleződés a tanulók javának szolgálata iránt, "amely nem áll meg az osztályterem, az iskola falainál". A főpolgármester-helyettes köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, és kijelentette: a Fővárosi Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a jövőben is fenntartsa a jó kapcsolatot az oktatási intézményekkel. 

 

A díjazottak:

BERNDTNÉ SZELŐCZEY SZILVIA, a Ferencvárosi Méhecske Óvoda pedagógusa részére a gyermekek személyiségfejlesztéséért négy évtizeden át végzett, magas színvonalú pedagógiai munkája elismeréséül.

BIRÓ RITA ZSÓFIA, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézményének igazgatója a jövő gyógypedagógusai számára példaértékű munkája, valamint széles körű szakmai tudása, elhivatottsága, szervezői-irányítói kvalitásai elismeréseként.

BODZSÁR ISTVÁNNÉ, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola tanítója a jövő generációjának eredményes nevelésében végzett példaértékű és gyermekközpontú pedagógiai tevékenységéért.

BRACHNA ZSUZSANNA, a XI. kerületi BGSZC Mechatronikai Szakgimnáziuma tanára az emberi élet és az emberi jogok tiszteletét, a világra való nyitottságot, valamint az elfogadást középpontban tartó történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanári munkájáért.

A IX. kerületi DIÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM NEVELŐTESTÜLETE a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók oktatásában, nevelésében, fejlesztésében 1973 óta elért kimagasló teljesítményért és áldozatos munkáért. A kitüntetést Krémerné Szoboszlai Csilla, igazgatóhelyettes vette át.

DR. FEHÉRVIZI JUDIT, az V. kerületi Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetője az általa vezetett intézmény jelenének és jövőjének jobbítása érdekében fáradhatatlan kitartással és lelkiismeretesen végzett vezetői tevékenységéért.

FELTSERNÉ HEGEDŰS KLÁRA ESZTER, a XI. kerületi Szent Gellért Óvoda vezetője gyermekekkel végzett kitartó, szeretetteli, keresztény elvekre épülő nevelőmunkájáért, gondos és példaértékű intézményvezetői tevékenységéért.

GARANCZ ANASZTÁZIA, a ferencvárosi Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetője a hátrányos helyzetű gyermekek iránt elkötelezett munkájáért, a családi krízisek enyhítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

DR. HORÁNYI GYÖRGYNÉ, a Fővárosi Önkormányzat Óvodája pszichológusa a Fővárosi Nevelési Tanácsadó hálózat létrehozásában és szakmai irányításában végzett több évtizedes tevékenységéért.

HOVANYECZ KATALIN MAGDOLNA, a XV. kerületi Mozdonyvezető Óvoda vezetője a rákospalotai gyermekekért végzett több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi és vezetői munkája, szakmai elhivatottsága elismeréseként.

JUHÁSZ FERENC, az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményvezető-helyettese 42 éves pedagógiai tevékenysége elismeréseként, valamint kiváló oktató-nevelő munkájáért.

KAVALECZ ANGÉLA, a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Zöld Ág Tagóvodája vezetője a főváros és a XIII. kerület által képviselt oktatáspolitikai elveket közvetítő, magas színvonalú, több generációt felnevelő, eredményes óvodapedagógusi és vezetői munkája elismeréseként.

KOROMNÉ BECK ZSUZSANNA, a VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója a jövő generációjának demokratikus nevelésében és oktatásában végzett három évtizedes köznevelési munkájáért.

KOVÁCS ILDIKÓ MÁRTA, a II. kerületi Budakeszi Úti Óvoda vezetője a közel 40 éves pedagógusi és majd két évtizedes kiemelkedő, alkotó pedagógiai légkört és korszerű intézményt teremtő vezetői tevékenységéért.

LOCSMÁNDI ALAJOS, a XIV. kerületi Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezetője a mozgássérült gyermekek jogaiért, társadalmi beilleszkedéséért, az elfogadó-befogadó társadalom megteremtéséért végzett áldozatos tevékenységéért.

NÉMETHNÉ LÁNG ZSUZSANNA, a XXI. kerületi Kék Általános Iskola biológia-kémia szakos tanára kiemelkedő és példaértékű pedagógiai munkájáért, valamint a jövő generációjának nevelésében, az oktató-nevelő munka megújításában végzett tevékenységéért.

DR. PERESZLÉNYINÉ KOCSIS ÉVA, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, magas szintű pedagógiai munkájáért, valamint az általa vezetett intézmény szakmai színvonalának gyarapításáért.

PINTÉR ÉVA, a IV. kerületi Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda vezetője hiteles és példamutató személyisége, magas szintű szaktudása, vezetői tevékenysége elismeréseként.

PÓSCH MÁRIA, a XII. kerületi Mackós Óvoda vezetője a feltétel nélküli gyermekszeretetet hirdető nevelőmunkája, magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréséül.

RAKÓ JÓZSEF, a VI. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetője a korszerű infokommunikációs vívmányok bevonásával működő befogadó iskolamodell fővárosi bevezetéséért és eredményes alkalmazásáért, valamint több mint négy évtizedes pedagógiai pályafutása és példaadó intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

SZIKLAVÁRI BEÁTA, a VII. kerületi Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanítója a jövő generációjának nevelésében, oktatásában végzett negyed évszázados tanítói munkásságának elismeréseként.

TERNESZ FERENCNÉ, a XXIII. kerületi III. sz. Összevont Óvoda vezetője a gyermekek érdekeit és egészségét szem előtt tartó, kiegyensúlyozott és elkötelezett vezetői tevékenységéért.

TÓTH JÁNOSNÉ, a VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola intézményvezető-helyettese az elmúlt 39 évben kifejtett kiemelkedő, kreatív, lelkiismeretes pedagógusi és 28 éves igazgatóhelyettesi munkája elismeréseként.

VÉKÁSNÉ DOBOS ZSUZSANNA, az I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelő tanára az oktató-nevelő munka megújításában, a jövő generációjának nevelésében végzett kiemelkedő és példaértékű pedagógiai tevékenységéért.

Hírek

RSS megtekintés