Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00011 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 650 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt célja:

A pályázati kiírás feltételeként megfogalmazottak szerint (3.1.1.A.a. teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, kiépítésével) támogatható tevékenység az alábbi hatásterületen kerül megvalósításra:

• I. főhálózati tengely (ÉK-DNy-i irányú főtengely): a Kerepesi út és az Gyömrői út között (Dömsödi u.-Váltó utca-Keresztúri út-Tárna utca-Algyógyi utca-Olaj utca-Kocka utca-Sörgyár utca-Gitár utca-Kőér utca)

• II. főhálózati tengely (ÉNy-DK-i irányú főtengely): az Albertirsai út – Sibrik M út között (Albertirsai út-MÁV aluljáró-Ónódi utca-Liget utca-Harmat utca)

• III. hálózat fejlesztés a projekt kijelölt hatásterületén belül minden beavatkozást igénylő elemre

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek, vagy lakó- pihenő övezetek kialakítása a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák, övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpárosbarát hálózat kialakításának.

A magasabb rendű gyűjtő, elosztó jellegű nyomvonalak már kijelölt, jelzett, irányított és szabályozott kerékpáros forgalmú útvonalak, melyeken a projekt keretében útirány jelzés és figyelmeztető, megerősítő útburkolati jelek kihelyezése valósul meg. A kisforgalmú, kerékpározásra alkalmas útpályákon a kerékpáros a közúti forgalom részeként közlekedik, itt a forgalombiztonság növelése és a kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A projekt hatásterületén a kerékpáros hálózat fejlesztés részeként mintegy 3,3 km hosszúságú útszakaszokon valósul meg az egyirányú forgalmú útpályán az ellenirányú kerékpározás engedélyezése, jelentősen növelve ezzel a kerület kerékpározható útszakaszainak számát. A meglévő úthálózat elemein szükség szerint a kerékpárosbarát fejlesztés keretében megvalósulnak kerékpáros nyom burkolati jellel kijelölt és nyitott kerékpársávval kialakított hálózati elemek, összesen mintegy 8,1 km hosszban.

A projektben megvalósulnak jelentősebb építési beavatkozások is, melyek a frekventált nagy forgalmú, terhelt útpályák mentén, a kerékpárosok forgalombiztonságának növelése érdekében szükségesek. Arra alkalmas helyszíneken kerékpársávok, önálló kétirányú kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak épülnek.