Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról

​Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról az alábbi épületek esetében:

Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 35.                                                                hrsz.: 11614/15
Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utca 116-118.                                          hrsz.: 157343

A Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a védelem alá helyezési eljárás megindítása során az érdekeltek 15 napon belül észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a védelem alá helyezéssel kapcsolatban.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján az Érdekeltek:
a) a védelemre vagy a védelem megszüntetésére javasolt ingatlan tulajdonosa;
b) az ingatlan fekvése szerinti kerületi önkormányzat jegyzője és főépítésze;
c) a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetésének kezdeményezője."