Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról

Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról az alábbi épületek esetében:

Budapest I. kerület, Lánchíd utca 5.   14374
Budapest IV. kerület, Elem utca 1. = Berlini utca 51. = Tó utca 7.  72571
Budapest IV. kerület, Görgey Artúr u. 12. = Erkel Gyula utca 43.  71862
Budapest IV. kerület, Hajnal utca 15.   71329/24
Budapest IV. kerület, József Attila utca 4-6.  70350/17
Budapest IV. kerület, Szent István tér 1.   70001

A Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a védelem alá helyezési eljárás megindítása során az érdekeltek 15 napon belül észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a védelem alá helyezéssel kapcsolatban.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján az Érdekeltek:
a) a védelemre vagy a védelem megszüntetésére javasolt ingatlan tulajdonosa;
b) az ingatlan fekvése szerinti kerületi önkormányzat jegyzője és főépítésze;
c) a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetésének kezdeményezője.”

Városépítési Főosztály