Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00009 azonosító számú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerületekkel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 2 387 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt bemutatása:

A „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztés" keretében a három dél-pesti kerületet 23 km hosszan összekötő, összefüggő kerékpárhálózatot alakítanánk ki, figyelembe véve a Ráckevei (Soroksári)-Duna adottságait is. Főbb tervezési szempontnak tekintettük az egységes, egymáshoz és egymásra épülő hálózat kialakítását, mely lehetővé teszi a környező kerületekhez és településrészekhez való közvetlen kerékpáros összeköttetés biztosítását, illetve a forgalomvonzó létesítmények elérhetőségét, továbbá a nagyobb lakótelepek és közintézmények közötti kapcsolat biztosítását. Budapest XXI. Kerületben a tervezett nyomvonal Csepel központjából, a Szent Imre térről indul és egészen Csepel déli közigazgatási határáig tart. A fejlesztés során kiemelt cél a csepeli szakasz esetében az Észak-déli irányú kerékpáros főhálózati tengely létrehozása, mely rákapcsolódik a Duna menti Eurovelo hálózati tengelyre.

A fejlesztés keretében az alábbi térségek közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása valósulhat meg: Csepel-Kertváros, Csepel- Királymajor, Csepel-Királyerdő területei. A Ráckevei-Soroksári Duna mentén a helyi kerékpáros igények kielégítése mellett megjelenik a turisztikai kerékpározási igény. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kiemelt céljának tekinti, hogy a part menti térséget és annak környezetétfejlessze, hogy minél több ember számára válhasson vonzó célponttá, amikor a szabadidő hasznos eltöltéséről van szó. A Ráckevei (Soroksári)- Duna mentén számos turisztikai forgalomvonzó helyszín található, a Kis-Duna Liget, a Csepeli Sport, Szabadidő- és Rendezvényközpont, a Csepeli Strandfürdő, a Csepeli-Soroksári RÉV kikötő megállóhely és több játszótér, melyek a kerékpárhálózat fejlesztésével a környező kerületek lakói számára is elérhetővé, könnyen megközelíthetővé válhatnak. A csepeli tervezett szakasz 7175 m hosszú.

A kerékpárhálózat-fejlesztés keretében többek között a Ráckevei (Soroksári)-Duna feletti kerékpáros-gyalogos híd kiépítését is szeretnénk megvalósítani. Jelenleg a Csepeli-Soroksári RÉV kikötőnél működő kompjárattal lehet a két szomszédos kerület között közlekedni. A kompjárat hétköznap és hétvégén is üzemel, melyet a kerékpárosok mellett a gyalogosok is igénybe tudnak venni, annak érdekében, hogy a két szomszédos kerület között könnyedén átjuthassanak a túlpartra. A komp kivételes jellege abban mutatkozik meg, hogy Budapesten ez az egyetlen köteles komp, melyet a vízben futó drótkötél vontat a két part között, pótolva jelenleg az itt majdan létesítendő hidat. A kerékpáros-gyalogos híd kiépítése jelenleg nem képezi a projekt részét, azonban egyéb kiegészítő forrás bevonásával tervezzük ennek létrehozását.  A híd jelentősen javítani fogja a két szomszédos kerület, Csepel és Soroksár közötti közlekedési kapcsolatokat. Budapest XXI. kerület és XXIII. kerület tanulmánytervet készíttetett a híd kivitelezésére vonatkozóan, melynek becsült költsége bruttó 1,3 milliárd forint. Az előzetes műszaki vizsgálatok alapján egy normál állapotból hidraulikusan megemelhető híd kialakítását tervezzük, mely költséghatékony és tájba illő megoldás. A híd egyedülálló lehet Magyarországon, tekintettel arra, hogy megemelt állapotban is zárt, összefüggő járófelületet tud biztosítani a gyalogosok és kerékpárosok számára, egyúttal lehetővé téve a hajók akadálymentes áthaladását. Jelenleg a Csepeli-Soroksári RÉV kikötőnél működő kompjárattal lehet a két szomszédos kerület között közlekedni. A tervezett fejlesztés a helyi lakosság számára is számos előnyt és vonzó alternatívát fog jelenteni a hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpárhasználat tekintetében.

A soroksári tervezett szakasz esetében a fejlesztés kiemelt célja a már kiépült Észak-déli irányú EuroVelo kerékpárúthoz csatlakozva a kerületen belül egy Nyugati-keleti irányú kerékpáros főhálózati tengely létrehozása, ezáltal a szomszédos (XVIII. és XXI.) kerületekkel való kapcsolat kialakítása. Ehhez a harántoló irányú tengelyhez egy külön „mellékág"-on keresztül biztosítható Soroksár-Újtelep és Soroksár központ városrészek kerékpárforgalmi kapcsolata. A tervezett beruházás keretében így mindkét kerületrész egyaránt kerékpárosbaráttá alakítható, mindemellett turisztikai szempontból, valamint hivatásforgalmi kerékpározás szempontjából is jelentősnek mondható kerékpárhálózat-fejlesztés valósítható meg.

A fejlesztést követően kerékpárral elérhetőek lesznek az alábbi fontosabb forgalomvonzó helyszínek: Soroksár kerületközpont, Soroksár Újtelep alközpont, Soroksár botanikus kert, Soroksári sportcsarnok, Szentlőrinci úti golfpálya, Molnár-szigeti Tündérkert. A soroksári tervezett szakasz 9620 m hosszú, a kelet-nyugat irányú főhálózati tengely nyomvonala a Molnár-szigeti komptól (Meder utca) – a kerületközponton át – a Vecsés úton keresztül egészen a Nagykőrösi útig tart, Újtelepre egy külön „mellékág"-on keresztül lehet eljutni.

A XVIII. kerületi tervezett szakasz esetében a fejlesztés kiemelt célja egy kerékpáros főhálózati tengely létrehozása, mivel jelenleg a XVIII. kerületben szinte teljesen hiányos a kerékpáros infrastruktúra. A XVIII. kerületi tervezett szakasz 6085 m hosszú, a nyomvonal a Nagykőrösi úttól egészen a Csévéző utcáig tart, a fejlesztés keretében az alábbi térségek közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása valósulhat meg: Pestszentlőrinc központja: Miklóstelep és Bókay-telep, érintve a legfontosabb hivatásforgalmi létesítményeket, a kerület Pestszentimréhez közelebb eső részei, vagyis Gloriett-telep és Halmierdő városrészek, illetve a pestszentimrei Újpéteritelep. Különösen fontos kiemelni, hogy a fejlesztés következtében a Margó Tivadar utcai meglévő kerékpárúthoz történő csatlakozás megoldódik, illetve a Péterhalmi-erdő által elválasztott két kerületrész – Pestszentlőrinc és Pestszentimre – „közelebb" kerül egymáshoz.