Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programjának előzetes véleményezési lehetősége

Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programja (a továbbiakban: BKP 2021) egy olyan önálló települési környezetvédelmi program, amelyet a Fővárosi Önkormányzat kötelező önkormányzati feladataként a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése érdekében dolgoz ki, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.) meghatározott követelményeknek megfelelően.

Mivel a Kvt. 97. § (1) bekezdése alapján „a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek - a (3) bekezdésben, illetve más jogszabályban meghatározott módon - jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban”, ezért a Fővárosi Önkormányzat ezúton bárki számára biztosítja a BKP 2021 előzetes véleményezésének lehetőségét. (A Budapest Környezeti Programja 2017–2021. dokumentum itt tölthető le.)

Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2017. május 31-ig a BKP2021@budapest.hu címre elküldeni szíveskedjenek.

A javaslatokat, észrevételeket előre is köszönjük.

                Főpolgármesteri Hivatal                                                                                      Főpolgármesteri Hivatal
                Városigazgatóság Főosztály                                                                              Kommunikációs Igazgatóság