A Főpolgármesteri Hivatal főjegyzői irodájának vezetője kapta idén a NAIH díját

Molnár Katalin, a Főpolgármesteri Hivatal főjegyzői irodájának vezetője kapta idén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) emlékérmét, amelyet Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke adott át kedden Budapesten.

Az információszabadság nemzetközi napja, szeptember 28-a alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségen Péterfalvi Attila hangsúlyozta: az információszabadság az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmében a demokratikus jogállam egyik kiemelkedően fontos alapértéke.

Az információszabadságon keresztül lehet eljutni az információkhoz, amelyek akár a végrehajtó hatalom működését, akár adóforintok vagy uniós források ellenőrzését szolgálják. Végső soron az információszabadság egyfajta társadalmi kontrollt is jelent, így a jogállamiság egyik alapja és vívmánya - mondta a NAIH elnöke.

Péterfalvi Attila felhívta a figyelmet a proaktív információszabadság jelentőségére is. Mint mondta, több mint tíz éve hatályos az elektronikus információszabadságról szóló szabályozás, azonban számos esetben ennek nem megfelelő alkalmazása indokolatlanul akadályozza a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét. Holott - tette hozzá - a proaktív információszabadságban rejlő lehetőségek kiaknázása garancia lenne a nagyobb nyilvánosságra, és egyben csökkentené az adatkezelőknek az adatigénylések teljesítésére fordított idejét és energiáját.

Megjegyezte, hogy számos esetben nem az információszabadság alapjogi rendeltetésének szellemében igénylik az adatokat, és kisebb adatkezelők mindennapi munkáját bénítják meg az adatigényléssel.

A NAIH elnöke fontosnak nevezte, hogy a közfeladatot ellátó, valamint a nemzeti vagyon és a közpénzek felett rendelkező szervek vezetőinek és alkalmazottainak képzése során hangsúlyt kapjon az az elv, hogy munkájuk természetes velejárója az átláthatóság.

Péterfalvi Attila kitért arra is, hogy az átláthatóság ügye nemzetközi téren is kiemelkedő jelentőségű, a közelmúltban az információszabadság biztosok nemzetközi konferenciáján az elfogadott zárónyilatkozatban is jelezték, a jövőben kiemelt célnak tekintik a kiszervezett és a nem állami, önkormányzati szervezetek által nyújtott közszolgáltatások, illetve a közbeszerzések átláthatóságát.

Az ünnepségen elhangzott: Molnár Katalin 2014 óta a főjegyzői iroda vezetője, egyben belső adatvédelmi felelős, aki az adatvédelem szabályainak betartása mellett a közérdekű adatigénylések teljesítéséről is gondoskodik. A laudációban elhangzottak szerint a Főpolgármesteri Hivatalnak közjogi intézményi helyzeténél fogva kiemelt feladata, hogy a kezelésében lévő adatok érdemi tartalmáról a közvélemény értesüljön, jelentős részüket nyilvánosságra hozzák, valamint a napi szinten jelentkező közérdekű adatigényléseket is érdemben, a törvényben rögzített határidőn belül megválaszolják.

Molnár Katalin több mint tíz éve egyeztetéseken, a napi ügyek intézése és koordinálása során, belső oktatások keretében azért dolgozik, hogy az információszabadság jelentőségét a dolgozók felismerjék. Az ő érdeme is, hogy a pénzügyi rendszerük össze van kötve az e-Információszabadság rendszerrel, így nemcsak a közbeszerzési értékhatár feletti, de az az alatti szerződéseket is közzéteszik, ezáltal a szerződések sokkal nagyobb hányada ismerhető meg anélkül, hogy az adatigénylőknek aktívan adatigénylést kellene benyújtaniuk. Előremutató kezdeményezésük példaértékű más közfeladatot ellátó szerv számára is - hangzott el a laudációban.

Az Európai Unióban 2003 óta tartják - egy szófiai, civil szervezetek által előző évben tartott nemzetközi tanácskozás kezdeményezésére - minden év szeptember 28-án az információszabadság napját (International Right to Know Day).

MTI

Hírek

RSS megtekintés