A dízelüzemű gépjárművek lépcsőzetes korlátozásával tovább szigorodik a fővárosi szmogrendelet

A budapesti szmogriadó riasztási fokozata alatt eddig – a téli időszakban minden nap 6 órától 22 óráig – azon gépjárművek korlátozását vagy közlekedésének tilalmát rendelték el, amelyek forgalmi engedélye „0", „1", „2", „3" vagy „4" környezetvédelmi osztályt jelölő kódot tartalmaz (vagy nem tartalmaz ilyen kódot), tehát alapvetően az EURO 2-es vagy annál is szennyezőbb gépjárművekről van szó, függetlenül attól, hogy benzin- vagy dízelüzeműek.

2017. november 11-től a budapesti riasztási fokozat korábbi forgalomkorlátozási szabályaival megegyezően, azt kiegészítve bevezetik a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok forgalmának tilalmát is. Az „élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma" 6 órától 10 óráig lesz megengedett, tehát a forgalomkorlátozott napokon délelőtt 10 óra után ez a tevékenység már nem lesz végezhető.

2018. október 1-től a korábbi forgalomkorlátozási szabályokkal megegyezően, azt kiegészítve fog hatályba lépni a 7-es és 8-as környezetvédelmi osztályú (Euro 3-as dízelüzemű) gépjárművek budapesti riasztási fokozat alatti forgalmának korlátozása. Így a korlátozott gépjárművek aránya egyharmadról – a 2015-ös adatok alapján – gyakorlatilag 40%-ra fog emelkedni.

2019. október 1-től a korábbi forgalomkorlátozási szabályokkal megegyezően, azt kiegészítve fog hatályba lépni a 10-es és 11-es környezetvédelmi osztályú (Euro 4-es dízelüzemű) gépjárművek budapesti riasztási fokozat alatti forgalmának korlátozása. Ezzel gyakorlatilag minden második gépjárművet érinteni fog a korlátozás – 2015-ös adatok alapján 52%-ra fog emelkedni.

A főváros rendkívüli légszennyezettségi szintjéhez a közlekedés mellett, ahhoz hasonló mértékben járul hozzá a peremkerületekben és az agglomerációs településeken a szilárdtüzelés, valamint utóbbiaknál az avar és kerti hulladék égetésének hatása. Emiatt az 55%-nál nagyobb mértékű fővárosi közlekedési korlátozás a mai ismeretek alapján már nem megalapozott.

Ha a korlátozás alá eső, szennyezőbb gépjárművek aránya 45% alá fog csökkenni, akkor lesz indokolt a fővárosi szmogrendelet felülvizsgálata. Ez esetben a fővárosi riasztási fokozatban a következő dízelüzemű környezetvédelmi osztályú gépjárművek (a dízelüzemű Euro 5-ösök) fognak korlátozás alá kerülni. A jogszabály következő felülvizsgálata – a 2018-as adatok és újabb tapasztalatok alapján – 2019-ben lehet időszerű.

Az utóbbi 8-9 évben legsúlyosabb szmoghelyzete Budapesten 2017. január végén alakult ki. Az ennek során a Főpolgármesteri Hivatalhoz érkezett tipikus észrevételek, kérdések, javaslatok, az azokra adott válaszok a Budapest Portálon olvashatók, az alábbi hivatkozáson:
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6907&agendaitemid=94582.

A Főpolgármesteri Hivatal előre is köszöni a fővárosiak szmoghelyzetekben is tanúsított – fokozódó környezeti tudatosságot tükröző – jogkövető egyéni döntését és megértő alkalmazkodását.

Főpolgármesteri Hivatal

Kommunikációs Igazgatóság