A budapesti közbringarendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú, „A budapesti közbringa rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 703 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. március 31.

A projekt célja:

A MOL Bubi közbringa-rendszer Budapest egyik legnépszerűbb, innovatív fejlesztése az utóbbi években. A modern, pozitív városarculat részévé vált. Jelentősen hozzájárul a belső városrészek fenntartható közlekedési kínálatához. Az ügyfelek jellemzően más közlekedési módokkal kombinálva használják, hiszen a közbringa-rendszer a meglévő közösségi közlekedés vonzerejét és hatékonyságát is növeli, elérhetőségét javítja. Jelenleg mintegy 20 négyzetkilométeren folyamatosan fejlesztett kerékpárosbarát közúthálózati infrastruktúra, 99 gyűjtőállomás, 2183 dokkolóállás, 1150 kerékpár, integrált ügyfélszolgálat, és a szolgáltatással párhuzamosan 0-24 órában működő logisztikai és karbantartó rendszer és végül, de nem utolsósorban a rendszer alapját képező informatikai háttérrendszer szolgálja a MOL Bubi használóit. A szolgáltatási terület jelentős részén a kerékpáros közlekedést segítő közúti átalakítások hozzájárultak a közlekedésbiztonság általános javulásához, a sűrűn lakott városrészek élhetőségéhez.

A rendszer hatékonyságának és a felhasználók számának növelése érdekében szükséges a rendszer továbbfejlesztése a jelenlegi szolgáltatási területen (a szolgáltatás elérhetőségének és rendelkezésre állásának fokozásával), valamint a jelenlegin kívüli újabb területek bevonása a szolgáltatásba, az ehhez szükséges megfelelő feltételek megléte esetén, illetve megteremtése mellett.

KÖZBRINGA-RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE:

A 2017-es vizes vb helyszíneinek és környéküknek a közbringa rendszerbe történő bekapcsolása. A megfelelően arányos és üzemeltethető hálózati struktúra kialakítása érdekében – valamint tekintettel a folyamatosan érkező III. és XIII. kerületi lakossági igényekre – indokolt a rendszer szolgáltatási területének arányos növelése mind a budai, mind a pesti oldalon. Tervezett projektterület: a Margitsziget teljes területe, és ezzel párhuzamosan mind a pesti, mind a budai oldalon a szolgáltatási terület északi irányú kiterjesztése az új  Dagály uszoda, illetve a Flórián tér térségéig, az érintett nagy közlekedési csomópontok és az Árpád híd rendszerbe kapcsolása.

A megvalósíthatósági tanulmány keretében a meglévő felhasználóink körében elégedettségi felmérést, a potenciális felhasználóink körében piackutatást végzünk.  Az elmúlt időszak innovációnak feltárására és a rendelkezésre álló technológiai és informatikai fejlesztések megismerésére piacfelmérést végzünk.

Kb. 27 db új gyűjtőállomás létesítése. A gyűjtőállomások pontos számának, kialakításának és elhelyezésének a részletes tervezése már előkészítés alatt van. A szolgáltatási terület kialakításának és a gyűjtőállomások elhelyezésének tervezése során a szolgáltatás gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségén túl hangsúlyosan figyelembe vesszük a meglévő, és a Vizes VB ideje alatt működő közösségi közlekedési kapcsolatokat is.

Kb. 335 db új kerékpár beszerzése és rendszerbe állítása (A kerékpárok számát elsősorban a teljes rendszerben rendelkezésre álló dokkolóállások száma határozza meg. A jelenlegi 2,0 dokkolóállás/kerékpár mutató megtartását tervezzük a folyamatosan üzemben lévő kerékpárok és gyűjtőállomások tekintetében. A kerékpárok számának későbbi pontos meghatározásánál figyelembe vesszük még a gyűjtőállomások számát és eloszlását, üzemeltetési és marketing szempontokat, továbbá a Vizes VB, illetve egyéb rendezvények ideje alatt felmerülő lökésszerű igényeket is.) A közbringa rendszer technológiai fejlesztése (a közterületi rendszerelemek (gyűjtőállomások és kerékpárok) ergonómiájának fokozása, kényelmesebb használhatósága – kerékpárok és a gyűjtőállomások egyes alkatrészeinek fejlesztése – érdekében). A beszerezni tervezett új eszközök műszaki specifikációját az elmúlt 21 hónap üzemeltetési tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján alakítjuk ki, a kompatibilitási szempontokat figyelembe véve.

Informatikai rendszer (backend és frontend) fejlesztése korszerű, az összes célcsoport számára könnyű és gyors hozzáférés, ill. a hatékonyabb üzemeltetés érdekében. A fejlesztések műszaki specifikációját az elmúlt 21 hónap üzemeltetési tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján alakítjuk ki, a kompatibilitási szempontokat figyelembe véve.

Karbantartó és logisztikai rendszer fejlesztése korszerűbb, hatékony szállítás és karbantartás érdekében. A fejlesztések és beszerzések műszaki specifikációját az elmúlt 21 hónap üzemeltetési tapasztalatai és vállalkozói visszajelzések alapján alakítjuk ki, a kompatibilitási szempontokat figyelembe véve.

Értékesítési csatorna-fejlesztés, vásárlási folyamat fejlesztése (online vásárlás megvalósítása és szerződéskötés egyszerűsítése)

Az érintett projektterület közúthálózatán – az újonnan tervezett gyűjtőállomások közvetlen környezetén kívül is -  gyalogos- és kerékpárosbarát átalakítások elvégzése a hálózat megfelelő használhatóságának, szolgáltatási szintjének biztosítása érdekében. A fejlesztések és műszaki specifikációját az elmúlt 21 hónap üzemeltetési tapasztalatai, felhasználói visszajelzések és az utazási szokások változását figyelembe véve alakítjuk ki.

A rendszer kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó, a Közbringa Kft-vel megkötött hatályos szerződés opciós lehetőséget biztosít a szerződés időtartama alatt további közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, az eredeti mennyiség 200%-ának megfelelő mennyiségű gyűjtőállomás kiépítésére és kerékpár beszerzésére is. Így újabb közbeszerzés nélkül, közvetlenül a vállalkozótól lehívható a szerződött egységárakon a projektnek ez az eleme. A további feladatokra (köz)beszerzést kell lefolytatni.

A gyűjtőállomások kialakításának átfutási ideje tervezéssel, gyártással és kiépítéssel, a közterületi helyszínek átalakításának engedélyeztetésével együtt a megrendeléstől (forrás rendelkezésre állásától) számított kb. 6-8 hónap. Így a vizes vb helyszíneihez közvetlenül kapcsolódó területeken a gyűjtőállomások már a rendezvény idejére üzemelhetnek.  (A rendezvény idejére tervezett ideiglenes gyűjtőállomások kialakítása és azok üzemeltetése nem jelen projekt részeként valósítandó meg). A projekt többi eleme legkésőbb 2019-ig befejezhető.