Városligeti építési szabályzat módosításának partnerségi egyeztetése

​Budapest Főváros Önkormányzata megindította Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti véleményezési eljárását.

A rendezés alá vont terület a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út – Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú területe által határolt terület.

A Városligeti építési szabályzat módosításának tervezete a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a http://terkep.budapest.hu/tszt.html weboldalon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető.

A módosítás tervezetével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2016. január 15. – 2016. január 29. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;

  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
    (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);

  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
    Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.