Tájékoztató a városligeti építési szabályzat módosításához készült környezeti vizsgálat-értékelés véleményezéséről

Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti véleményezési eljárását.

A rendezés alá vont terület a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út – Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú területe által határolt terület.

A VÉSZ módosításához a Fővárosi Önkormányzat megbízásából elkészült a környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (4) és (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti környezeti vizsgálat-értékelés.

A Fővárosi Önkormányzat a hatályos településrendezési eszközök módosításához készült környezeti vizsgálat-értékelés véleményezését az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően folytatja le, amely a http://terkep.budapest.hu/tszt.html weboldalon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető.

A környezeti vizsgálat-értékelés tervezetével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2016. január 15. – 2016. január 22. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;

  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);

  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.