Tájékoztató a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti Budapart fejlesztéshez kapcsolódó TSZT 2015 és FRSZ módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetéséről

​Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet)  42. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti Budapart fejlesztéshez kapcsolódóan (Dombóvári út – Budafoki út – Hengermalom út – Duna folyam által határolt terület) a Budapest főváros rendezési szabályzatáról (FRSZ) szóló 5/2015. (02.16.) Főv. Kgy. rendelet és az 50/2015. (01.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv  (TSZT 2015) módosítására vonatkozó terv véleményezési eljárását.

A településrendezési eszköz készítése a Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás alkalmazásával történik, a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet – a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről – alapján.

A Fővárosi Önkormányzat a készülő településrendezési eszköz nyilvánosságát a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amelyek a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

A módosítással kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2016. november 4. – 2016. november 19. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Városépítési Főosztály