Kitüntetéseket adtak át a fővárosi pedagógusnap alkalmából

​​​A fővárosi pedagógusnap alkalmából rendezett pénteki ünnepségen huszonöten kaptak Bárczy István Díjat, az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes adta át.

​​

A Bárczy István Díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben került sor első alkalommal az átadására. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez. Az idei Bárczy István Díjat Szalay-Bobrovniczky Alexandra adta át a Fővárosi Önkormányzat óvodájába járó gyermekek előadása keretében. A humán főpolgármester-helyettes az ünnepségen úgy fogalmazott: „a pedagógusok a tanév során, nap, mint nap, önzetlenül fordulnak tanítványaikhoz, ha kell, maguk elé helyezik őket, önmagukat adják, nemcsak a szakmai tudásukat, hanem egész személyiségüket".
Mint mondta, a pedagógus értéke a tanítványain keresztül mérhető le, de vélelmezhetően csak 10-15 év elteltével." Lehet, hogy egy pedagógus nyugdíjas korában tudja meg, hogy egy diákjának ő volt a kedvenc tanára és akkora élményt jelentett számára, ami akár egész életre kiható megtartó erő maradhat. Önök, akiket ma köszöntünk, mindnyájan példaképek, a minőségi oktatás letéteményesei" – tette hozzá.

A díjazottak:

Arató László a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola intézményvezetője a komplex művészeti nevelés, valamint a tehetséggondozás terén végzett áldozatos tanári és vezetői munkájáért.

Balogh Ildikó a XV. kerületi Hartyán-Árendás Összevont Óvoda vezetője négy évtizedes óvodapedagógusi tevékenysége, szakmai elhivatottsága, valamint áldozatos vezetői munkája elismeréseként. (A kitüntetést későbbi időpontban veszi át.)
 
Bánáti István a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója tisztességgel, becsülettel végzett oktatói és vezetői munkája elismeréséül.

Budavári Beáta a IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tagintézmény-vezetője elkötelezett, áldozatos oktató-nevelő munkájáért, megújulásra képes vezetői tevékenységéért.

Cortívo Erzsébet a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézményének logopédusa a kommunikációs és beszédproblémák csökkentése érdekében nagy szakmai felkészültséggel, nyitottsággal, magas színvonalon végzett tevékenységéért.

Czerny Zsuzsanna Gabriella a XIV. kerületi Széchenyi István Általános Iskola fejlesztőpedagógusa pedagógusként, fejlesztőpedagógusként végzett 20 évnyi elkötelezett oktató-nevelő munkájáért.

Dohány András a XII. kerületi Németvölgyi Általános Iskola igazgatója kimagasló nevelői munkája, dinamikus vezetői tevékenysége elismeréséül.

Homolay Károly az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója példaértékű hivatástudata, értékteremtő és hagyományőrző nevelői munkája, valamint magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréséül.

Ilyés Zoltánné a XXIII. kerületi I. sz Összevont Óvoda Grassalkovich Tagóvodájának vezetője a hátrányos helyzetű gyermekekért végzett szakmai munkájáért, magas színvonalú vezetői tevékenységéért.

Kis Edit a VIII. kerületi Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője a tanulói hátrányok csökkentésére, a tehetség kibontakoztatására törekvő pedagógiai és vezetői munkájáért.

Klausz Gáborné a XXI. kerületi Mátyás Király Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára a gyermekek megértése és fejlesztése érdekében szívvel-lélekkel végzett pedagógiai munkájáért.

Kocsis Éva az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium kémia-biológia szakos tanára a környezettudatos magatartást, a fenntartható fejlődés szemléletét előtérbe helyező, színvonalas oktató-nevelő munkájáért.

dr. Kopácsy Judit a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője a gyermekvédelem terén, különösen a veszélyeztetett kiskorúak érdekében végzett eredményes munkájáért.

Maruzs Jánosné a II. kerületi Százszorszép Óvoda vezetője 40 évnyi magas színvonalú pedagógusi munkája, valamint három évtizedes innovatív vezetői tevékenysége elismeréseként.

Porogi András az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium intézményvezetője az oktató-nevelő munka megújítása terén végzett példaértékű, eredményes pedagógiai, illetve vezetői tevékenységéért.

Radnai Gabriella a XIV. kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola igazgatóhelyettese több évtizedes, lelkiismeretes szakmai munkája, hatékony vezetői tevékenysége elismeréseként.

Rostáné Csikor Nóra a XXI. kerületi Eötvös József Általános Iskola tanítója a kisiskolások nevelése terén szeretetteljesen és következetesen végzett munkája elismeréseként.

Stark Ferencné a XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola tanítója a jövő generációjának egészséges fejlődése érdekében végzett lelkiismeretes pedagógiai munkájáért.

Szabó-Biczók Tamásné Belváros-Lipótváros Önkormányzat Tesz-Vesz Óvodájának vezetője széleskörű szakmai tudása, felkészültsége, a fejlesztőpedagógia terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül.

Szabóné Máté Éva a XXII. kerületi Gádor Általános Iskola tanítója 33 évnyi, megújulásra képes, töretlenül lelkes és alapos pedagógiai munkájáért.

Szaitzné GregoriCs Anna a IV. kerületi Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvodájának vezetője derűs, családias, értékőrző nevelői munkájáért, gyermekközpontú és innovatív vezetői tevékenységéért.

Szokolai Tibor a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető-helyettese a tanulók tehetséggondozása terén végzett áldozatos szakmai munkájáért, kimagasló vezetői tevékenységéért.

Tanosné Horváth Márta a VIII. kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője a gyerekek tehetségének kibontakoztatásáért folytatott nevelői, valamint az idegen nyelvi és informatikai oktatás fejlesztése érdekében végzett vezetői munkájáért.

Tarnai Klára a XVI. kerületi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megbízott intézményvezetője a beszédhibás és részképességzavarral küzdő gyermekek oktatása, nevelése és fejlesztése érdekében hosszú évtizedek óta végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

Varga Antal az I. kerületi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára a jövő generációjának eredményes nevelésében, az oktató-nevelő munka megújításában végzett példaértékű pedagógiai tevékenységéért.

Hírek

RSS megtekintés