ISO 50001-es minősítést kapott a BDK Kft. energiairányítási rendszere

A környezet védelme, a klímavédelem, az üvegházhatású gázok és ezen belül a CO2 kibocsátásának csökkentése napjaink egyik legkiemeltebb problémája és egyben megoldandó feladata is. Ezzel összefüggően pedig egyre nagyobb mértékben előtérbe került az energiatermelés, az energiagazdálkodás és a legtöbbször említett energiahatékonyság kérdésének jelentősége, nem beszélve a pazarló energiafelhasználásról, illetve a valós vagy lehetséges „veszteségek feltárásáról”, az energiapotenciál javításáról, mind az ipari, mind a háztartások tekintetében.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012.10.25-ei dátummal és 2012/27/EU számon kiadta az energiahatékonyságról szóló irányelvét, amelyet Magyarország 2015. májusában ültetett át a hazai jogrendjébe, a 2015. évi LVII Törvény - az energiahatékonyságról címen. A törvény a nagyvállalatok számára energiaaudit lefolytatását írja elő, melyet négyévente kell ismételten lefolytatni és ezt először 2015. december 5-ig kell megtenni. Az irányelv és a törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy az energiaaudit lefolytatása alól mentesüljön az a vállalkozás, amely az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszert épít ki és működtet, továbbá (az irányítási rendszerre vonatkozóan) akkreditált tanúsítóval tanúsíttatja magát.

A BDK Kft. minőségirányítási rendszerébe integrálva az ISO 50001-es energiairányítási rendszer kiépítése, működtetése, fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett döntött. Ennek keretében megtörtént a vállalkozás teljes infrastruktúráját érintő energetikai átvizsgálás, részletesen kitérve például a dísz- és közvilágítási hálózatban működő fényforrásokra, ezek összetételére, az üzemvitelhez tartozóan szükséges egyéb energiafelhasználásokra, mint pl. a járművek üzemanyag-fogyasztására, illetve az épületek fűtéséhez, hűtéséhez vagy a (belső) világításhoz szükséges energiafelhasználásra, valamint a potenciális javítási, vagy fejlesztési lehetőségekre. Meghatározásra került az energiapolitika, a jelentős energiafelhasználások, az ETM (energiateljesítmény mutatók), az energetikai alapállapot, az energiacélok és cselekvési tervek, az energiaellenőrzési és monitoring tervek.

Az energiairányítási rendszer kiépítését és működtetésének megkezdését követően, 2015. októberében a rendszer tanúsítható állapotba került, így az ÉMI-TÜV SÜD Kft. (németországi, DAKKS akkreditációval rendelkező tanúsító) lefolytatta a tanúsítási eljárást, melynek sikerességét követően a BDK Kft. a megkapta a tanúsítványt a dísz- és közvilágítási hálózatok üzemeltetése, karbantartása, tervezése, rekonstrukciója és korszerűsítése érvényességi területre.

Az energiai irányítási rendszer tanúsítványának megszerzésével a BDK Kft. az első vállalkozások között tanúsíttatta magát az ISO 50001 szerint, ezzel egyrészt teljesítve a törvényi előírásokat, másrészt egy újabb, rendszerű eszközt alkalmazva a minőség és az energiahatékonyság együttes kezelésére és annak folyamatos javítására. Ennek megfelelően a társaság szlogenje – „Fényt hozunk Budapest életébe” – egyre energiatakarékosabban valósul meg.

BDK Kft.