Elismeréseket adott át Tarlós István a főváros napján

Tarlós István, Budapest főpolgármestere beszédet mond a Főváros napja alkalmából az Újvárosháza dísztermében tartott ünnepségen

​Díjakat adott át Tarlós István a főváros napja alkalmából csütörtökön Budapesten. A főpolgármester a Budapest egyesítésének 143. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a díjazottakat méltatva azt mondta: a kitüntetettek munkáságukkal, szorgalmukkal, tehetségükkel, morális érzékükkel Budapestet és a főváros közösségét szolgálják.

A főpolgármester kijelentette: a díjazottak jelentősen hozzájárultak a főváros fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. A kitüntettek "jelek, akikhez igazodni lehet" - fogalmazott Tarlós István. Mint mondta, a főváros hálás a díjazottaknak, amiért éveken, évtizedeken át kitartó munkával, hozzáállásukkal, hozzáértésükkel, tudásukkal alkottak, teremtettek. A kitüntetetteket nem az egyéni érdek motiválja, hanem a lelkiismeret és a tenni akarás a közjó érdekében - tette hozzá. Hangsúlyozta: mindennél inkább szükség van követhető és követendő, a jelennek tevékenykedő egyéniségekre, akik személyükben hitelesítenek értékeket, életutakat és életcélokat. A kitüntettek ilyen személyek - közölte a főpolgármester.

​​
"Mindennél inkább szükség van követhető és követendő, a jelennek tevékenykedő egyéniségekre, akik személyükben hitelesítenek értékeket, életutakat és életcélokat"

Tarlós István beszélt arról is, "a főváros hat éve hivatalban lévő vezetésének elsőszámú feltett szándéka volt, hogy a 2010-et megelőző két évtized rendetlenségét, átláthatatlanságát, szervezetlenségét és pazarlását megszüntesse". Attól a céltól vezérelve, hogy "a magyar nemzet fővárosa" élhetőbb, biztonságosabb, kényelmesebb és kellemesebb várossá váljék - mondta.

Kiemelte, az elmúlt hat évben számos területen jelentős előrelépést értek el. Mára több olyan fejlesztés és beruházás is elkészült, amelyet korábban évekig, évtizedekig csak ígérgettek. Ma már kész a 4-es metró, megújult a Széll Kálmán tér, létrejött a budai fonódó villamoshálózat, folyamatosan újul meg a közösségi közlekedés járműállománya, sorra újítják fel a fürdőket, valamint épülnek a P+R parkolók - mutatott rá Tarlós István. Kitért arra, a fővárosnak jelenleg több előkészített projektje van, mint az elmúlt 25 évben bármikor.

A főpolgármester elmondta, a jelenlegi ciklus két legnagyobb horderejű beruházása a csillaghegyi öblözet árvízvédelme és a 3-as metró felújítása. A főváros erején felül igyekszik minden eszközzel előmozdítani az évek óta romló állapotú metróvonal rekonstrukcióját és lelkiismeretei kérdésnek tekinti, hogy az utasok teljes biztonságban használhassák a 3-as metrót - jelentette ki. Tarlós István azt mondta: "további időhúzás és érthetetlen, meddő viták helyett" a főváros maga gondoskodik a felújítás során szükséges, a metrószerelvényeket pótló buszokról, hogy a rekonstrukció legalább a vonal egy részén, annak legkritikusabb szakaszán mielőbb elindulhasson. "Elszánt harcot folytatunk annak érdekében, hogy generálisan az alagút és az állomások felújítása is a közeljövőben megkezdődhessen" - hangsúlyozta, szomorúnak nevezve, hogy ezért "elszánt harcot" kell folytatni. (A főpolgármester ünnepi beszéde teljes terjedelmében itt olvasható.)

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PRO URBE BUDAPEST DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

KAPÁS BOGLÁRKA olimpiai bronzérmes, ötszörös Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok, világbajnoki bronzérmes úszónő részére a magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, a 2016-os riói nyári olimpián nyújtott kiemelkedő teljesítménye, valamint példamutató szellemisége elismeréseként; 
 
BUCSEK GÁBOR rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya részére Budapest közbiztonságának, közrendjének érdekében végzett szolgálatáért, vezetői tevékenységéért;

DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros kormánymegbízottja, volt főpolgármester-helyettes részére Kőbánya polgármestereként, majd Budapest főpolgármester-helyetteseként a főváros érdekében több mint másfél évtizeden át végzett felelősségteljes és kiemelkedő munkája elismeréseként;

HARANGHY CSABA, a Fővárosi Vízművel Zrt. vezérigazgatója részére a főváros közműfejlesztési céljainak megvalósítása, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. nemzetközi szerepvállalása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

IMRE GÉZA kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres olimpiai bornzérmes, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó részére a magyar párbajtőrvívás egyik legsikeresebb vívójaként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeiért, valamint példamutató emberi magatartásáért;

KULCSÁR GYŐZŐ négyszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívő, mesteredző részére példamutató sportpályafutásáért, több olimpiai bajnok sikeres felkészítésében végzett kimagasló edzői tevékenységéért.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE BUDAPESTÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

HÁMORI MÁRIA Teleki Blanka- és Bárczy István díjas nyugalmazott óvodavezető részére az óvodapedagógia területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül;

LŐRINCZ EDINA, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezető igazgatója részére a kultúra területén végzett elhivatott munkájáért, áldozatos szerepvállalásáért; 

MEGYESNÉ DR. HERMANN JUDIT Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának aljegyzője részére a közszolgálatban hosszú időn át nagyfokú elhivatottsággal végzett, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként; 

NAGYNÉ VARGA MELINDA a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője részére a kulturális területen nagy hozzáértéssel végzett, több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként, valamint a nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményeiért; 

NÉPESSY NOÉMI, az Óbuda Múzeum igazgatója részére a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű muzeológusi munkájáért; 

TÓTH BALÁZSNÉ Brunszvik Teréz-, Teleki Blanka- és Németh László-díjas nyugalmazott óvodavezető részére a kisgyermeknevelés területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül; 

DR. BADACSONYI SZABOLCS, a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatója részére a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatójaként végzett magas színvonalú vezetői és szakmai munkája, valamint Budapest Főváros III. kerület egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

BALÁZS JÁNOS Liszt Ferenc - és Junior Prima díjas zongoraművész, tanár, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, az MMA köztestületi tagja részére zongoraművészként elért kimagasló teljesítményéért, példamutató pályafutásáért, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási lehetőségeinek megteremtésében végzett áldozatos munkájáért; 

BOHUS ZOLTÁN, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas szobrászművész, üvegtervező részére a magyar üvegszobrászat, azon belül a konstruktivista szobrászat megújítójaként végzett művészi tevékenységéért; 

ERDÉLYI TIBOR Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó művész, a népművészet mestere, érdemes művész részére Budapest hírnevének öregbítésében a néptánc és a faszobrászat területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként;

FLESCH TAMÁS, a Continental Group Kft. ügyvezető igazgatója részére több évtizedes szállodavezetői és turisztikai területen végzett gazdasági tevékenységének elismeréseként, amely hozzájárul Budapest arculatának fejlődéséhez; 

DR. GÖMÖR BÉLA Szent-Györgyi Albert-díjas reumatológus, egyetemi tanár részére a hazai reumatológia területén végzett iskolateremtő munkássága elismeréseként; 

HARSÁNYI GÁBOR Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére rendkívül gazdag életművéért, emlékezetes színházi, filmes és szinkronszínészi alakításaiért; 

HOLLERUNG GÁBOR, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Liszt Ferenc-díjas karmester részére a magyar és nemzetközi zeneművészet területén nyújtott értékteremtő munkájáért, a magyar zenei örökség példaértékű őrzéséért, valamint a fiatal tehetségek pártfogásáért; 

JÁNOSA DOMOKOS pápai káplán, címzetes prépost, a látássérültek referense, plébános részére egész életét átfogó emberközpontú lelkipásztori tevékenységéért, az egyházért és a hívekért végzett áldozatos munkája elismeréseként;

DR. JÁRDÁNYI GERGELY Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész részére a nagybőgő mágusaként elért hazai és nemzetközi sikerei, pedagógiai és kutatói tevékenysége elismeréséül; 

KIS TAMÁS nyugalmazott divízióvezető részére a fővárosi diáksportért végzett több évtizedes eredményes szakmai munkája elismeréseként; 

SÁRMAY ANDRÁS, a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósági elnöke részére aa Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósági elnökeként Budapest érdekében felelősségteljesen végzett vezetői, valamint több évtizedes mérnöki munkája elismeréseként; 

SOMOGYVÁRY GÉZA üzem- és rendszerszervező mérnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője részére mérnöki munkásságáért, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított áldozatos tevékenységéért, az '56-os eszme ápolásáért; 

SZABÓ JÓZSEF, a Főkert Zrt. vezérigazgatója részére Budapest zöldterületi fejlesztése és fenntartása érdekében több évtizeden át eredményesen végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként; 

DR. VARJÚ IMRE belgyógyász, kardiológus, a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa részére Budapest lakosságának egészségügyi ellátásában végzett kimagasló, lelkiismeretes és magas színvonalú, több évtizedes gyógyító tevékenységéért; 

VÉGH TAMÁS nyugalmazott református lelkipásztor részére a református egyházközösségért végzett áldozatos igehirdetői, lelkigondozói, hitoktatói tevékenységéért; 

ARS SACRA ALAPÍTVÁNY részére a különböző művészeti ágakban rejlő szakralitás felszínre hozásában és népszerűsítésében, valamint a kortárs fiatal művészek felkarolása terén végzett egyedülálló tevékenységéért;

BELVÁROSI FESZTIVÁL KÖZÖSSÉGE részére azervezőként és résztvevőként a zene, a kultúra közösségformáló erejét 10 éve töretlenül hirdető eszmeiségért; 

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ÉNEKKARA részére az operaműfajban felmutatott, Európa-szerte elismert művészi tevékenységéért; 

a Kossuth-, Liszt Ferenc-, Prima Primissima és Womex-díjas MUZSIKÁS EGYÜTTES részére a magyar népzene és a népi hagyományok megőrzése érdekében végzett több mint négy évtizedes tevékenységéért, hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként. 

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE ZALABAI GÁBOR DÍJ – A BUDAPESTIEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

NAGYNÉ KOVÁCS TIMEA, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi referense részére a jövő generációjának nevelése, valamint a szociális munka megújítása terén végzett kiemelkedő és példaértékű szakmai tevékenységéért; 

IRING ZOLTÁN, a XII. Kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője részére a pszichiátriai betegek részére megszervezett szociális szolgáltatások, valamint a gyermekek érdekében végzett utcai szociális munka feltételeinek megteremtéséért; 

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY részére a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, kultúrához való hozzáférése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréséül.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE FŐVÁROSÉRT EMLÉKZÁSZLÓ DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG részére a főváros lakosságának védelme érdekében, a veszélyhelyzetek megelőzésében és a károk felszámolásában magas szakmai színvonalon nyújtott szolgálata elismeréseként.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE DR. BARNA SÁNDOR EMLÉKÉREM – A FŐVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

BAJÁRI CSABA LÁSZLÓ szolgálatvezető részére a főváros közrendjéért, közbiztonságáért 10 éve végzett kimagasló és lelkiismeretes középvezetői munkájáért; 

KOVÁCS LAJOS közterület-felügyelő részére a főváros közrendjéért, közbiztonságáért 33 éve végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért; 

MENYHÉRT TAMÁS tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok részére Újbuda tűzvédelme biztosításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként; 

DR. PAÁL PÉTER GYÖRGY, rendőr ezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságának vezetője részére a főváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért; 

RUSZÓ LÁSZLÓ rendőr alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője részére a baleset-megelőzés területén és a főváros közlekedésbiztonságáért végzett kimagasló munkájának elismeréseként.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST-SPORTDÍJAT ADOMÁNYOZOTT

SINKÓ ANDREA ritmikus gimnasztikázó, vezetőedző, az óbudai WDSE elnöke részére a ritmikus gimnasztika területén elért eredményeiért, valamint az egészséges életre nevelés érdekében végzett áldozatos munkájáért; 

KOVÁCS PÉTER kézilabdázó, mesteredző részére a kézilabda sportág területén játékosként, az utánpótlás-nevelésben edzőként kifejtett eredményes munkájáért; 

MOLNÁR IMRE, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke részére az egyesület iránti elhivatottsága, közel négy évtizedes kiváló szakmai munkája, eredményekben bővelkedő sportpedagógusi és sportszervezői munkássága elismeréséül; 

DR. SZÍVÓS ISTVÁN olimpiai és világbajnok vízilabdázó, edző, sportvezető részére a vízilabda sportágban elért kiemelkedő eredményeiért, valamint edzői, sportvezetői tevékenységéért; 

TÓTH TAMÁS paralimpiai aranyérmes úszó részére a riói nyári paralimpián szerzett aranyérme elismeréséül, kiemelkedő sportemberi tevékenységéért, példamutató életútjáért. 

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERE FŐVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

BECZÉNÉ KÁLÓCZY ORSOLYA, a Főpolgármesteri Iroda kulturális referense részére kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkájáért, elkötelezett közigazgatási tevékenységéért; 

BUBORI MÁRIA, a Városigazgatóság Főosztály közszolgáltatási csoportvezetője részére közlekedési szakterületen végzett eredményes, kiemelkedő minőségű szakmai munkája elismeréseként; 

HAZAI GYÖRGYI, az Üzemeltetési Főosztály helyiséggazdálkodási ügyintézője részére közel harminc éves, rendületlen kitartással és szorgalommal végzett munkája elismeréséül; 

CSÓK LÁSZLÓ, a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Közmű- és Környezetfejlesztési Osztályának vezetője részére több mint három évtizedes, környezetvédelmi területen végzett közigazgatási és vezetői tevékenységéért; 

PATAKI SÁNDOR, az Adó Főosztály bevallás-feldolgozási csoportvezetője részére a helyi adóztatás területén nagy hozzáértéssel és szakmai precizitással végzett magas szintű közszolgálati tevékenységéért. 

 

Hírek

RSS megtekintés