Tájékoztatás a városligeti építési szabályzat módosításának partnerségi egyeztetéséről

​Budapest Főváros Önkormányzata megindította Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti véleményezési eljárását.

A rendezés alá vont terület a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út – Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú területe által határolt terület.
A Városligeti építési szabályzat módosításának tervezete a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető.

A Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján a Városligeti építési szabályzat módosítása az egyeztetéssel egyidejűleg készül, annak egyes dokumentumai folyamatosan feltöltésre kerülnek a Budapest Portálra.

Tekintettel arra, hogy a módosítás kidolgozásához szükséges valamennyi adat, információ jelenleg nem áll rendelkezésre, a szabályzat módosításának tervezete nem készülhetett el, ezért a véleményezésre új határidő került megállapításra.

A módosítás tervezetével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a Városligeti építési szabályzat módosítás tervezetének közzétételét (erről újabb hirdetményt jelentetünk meg) követő 15. napig

• elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
• postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
• a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Városépítési Főosztály