Fővárosi Közgyűlés: elfogadták a BRFK tavalyi beszámolóját

​Mintegy félszáz napirendi pontot tárgyalt meg 2015. március 23-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Elfogadták a BRFK tavalyi beszámolóját, amely szerint több mint 15 százalékkal csökkent a fővárosi, regisztrált bűncselekmények száma. Döntöttek arról, hogy ismét Kathy-Horváth Lajos lesz a roma kulturális központ vezetője. Építészeti tervpályázatot írnak ki a pesti belvárosi Duna-part felújítására.

Elfogadta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) múlt évi beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés. A dokumentum szerint a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2014-ben 15,4 százalékkal csökkent az előző évhez képest: a 2013. évi 106 628-ról 90 207-re. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 40 százalékos csökkenés figyelhető meg: 2013-ban 35 541, 2014-ben 21 245 bűncselekményt regisztráltak.
 
 

Bucsek Gábor, budapesti rendőrfőkapitány elmondta: a javuló közbiztonság egy folyamat eredménye, a 2013-ban bevezetett központi tevékenységirányítás új fejezetet hozott az egész rendőrség ügyeleti rendszerében és reagálóképességében. Ennek hatékonyságát nagymértékben segítette a modern technikára épülő egységes segélyhívórendszer hívásfogadásának központosítása is. A fővárosi tevékenységirányítás hatásfokát tovább javították azzal, hogy a beérkező segélyhívásokra elsősorban a központi erők reflektálnak. A korábbi átlagos 38 perces reagálási időt sikerült múlt év decemberére 29 percre sikerült leszorítani - közölte. Kitért rá: folyamatosan jelennek meg az új pszichoaktív szerek, a fiatalok egyre korábban próbálják ki a kábítószert, ezért nagyon fontos feladatnak nevezet a terjesztőkkel szembeni fellépést.

Tarlós István főpolgármester megköszönte a főkapitány múlt évi munkáját, és azt mondta, hogy a rendőrséget ért kritikák szolidnak mondhatóak.

A beszámoló szerint 106 628-ról 90 207 csökkent a fővárosban regisztrált bűncselekmények száma 2013-ról 2014-re. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 40 százalékos csökkenés figyelhető meg: 2013-ban 35 541, 2014-ben 21 245 bűncselekményt regisztráltak. A személy elleni bűncselekményeken belül a legsúlyosabb élet ellenes bűncselekmény az emberölés, ebből 2014-ben 45, 2013-ban 52 volt, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent. Az emberölés "nyomozáseredményességi" mutatója a múlt évben 82,9 százalék volt, ez 13,5 százalékkal magasabb arány, mint 2013-ban. Szándékos emberölés 2014-ben és 2013-ban is 27 volt. A testi sértések száma 2013 és 2014 viszonylatában 10,5 százalékos növekedést mutat, 2013-ban 1829, 2014-ben 2022 testi sértés történt. A legtöbb testi sértést 2014-ben a XIII. kerületben (160), a VIII. kerületben (157), valamint a XIV. kerületben (143), a legkevesebbet a XXIII. kerületben (15) regisztrálták.
 

A beszámoló szerint a vagyon elleni bűncselekményeken belül jelentős, 16,2 százalékos csökkenés figyelhető meg, a lopások - betöréses lopásokkal együtt - számának alakulásában, 2013-ban 51 359 lopást, 2014-ben 43 018-at regisztráltak. A lopáson belül jelentősen csökkent a gépjárművekkel kapcsolatos jogsértések száma: a gépjárműfeltörések 4586-ról 3715-re, a személygépkocsi lopások 3446-ról 2902-re, a jármű önkényes elvétele pedig 385-ről 359-re csökkent. A legtöbb személygépkocsi-lopás 2014-ben is a XI. kerületben történt, ám ennek száma a 2013-hoz viszonyítva 529-ről 422-re, a XIV. kerületben 345-ről 315-re, a III. kerületben 322-ről 292-re csökkent. A legkevesebb személygépkocsi-lopás tavaly is a VI. kerületben történt, a 2013-as 22 esetet tavaly sikerült 12-re csökkenteni - olvasható.

A lopáson belül 2,1 százalékkal csökkent a lakásbetörések száma: 2013-ban 6826, 2014-ben 6680 lakásba törtek be. A legtöbb lakásbetörést 2014-ben a II. kerületben (730), a XI. kerületben (669) és a XIII. kerületben (549) követték el. A legkevesebb lakásbetörés a XXIII. kerületben (92) volt.

A rendőrségi beszámoló szerint a 2013-as és 2014-es év végi mutatók összehasonlítása alapján egyértelműen kijelenthető, hogy pozitív elmozdulás történt a lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekmények, így különösen az emberölés, a lopás, a személygépkocsi-lopás, a gépjárműfeltörés, a lakásbetörés és a rongálás nyomozáseredményességi mutatóiban.
Kathy-Horváth Lajos a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ vezetője
Ismét az eddigi vezetőt, Kathy-Horváth Lajost bízta meg egy évre a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátásával a Fővárosi Közgyűlés. Kathy-Horváth Lajos május elsejétől jövő év április 30-ig havi bruttó 400 ezer forintos illetményért látja el munkáját.

A poszt betöltésére a fővárosi önkormányzat pályázatot írt ki. Az előírt határidőre ketten adtak be pályázatot, amelyből csak Kathy-Horváth Lajosé felelt meg a kiírásnak.
 
Tervpályázat a pesti Duna-part megújítására
A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér és Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására vonatkozó építészeti tervpályázat kiírásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés. A tervek szerint a pesti belvárosi Duna-part megújítása révén oldódna a part és a mögöttes városrészek elszigeteltsége, a gyalogos közlekedés mind észak-déli irányban, mind keresztirányban akadálytalanná válna. Megújulna 2,4 kilométeren az útpálya, a járda és a kerékpárút, valamint a zöldfelület.
 
Mint az előterjesztésben írták, a belvárosi Duna-part történeti, városképi és funkcionális szempontból Budapest egyik kiemelkedő jelentőségű része, amelynek megújítása várospolitikai prioritás. A jövőbeli intézkedések alapja a Fővárosi Közgyűlés által 2013-ban elfogadott, Budapest Duna-menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentum, amely az egyik legfontosabb akcióterületeként a több szempontból is frekventált pesti belvárosi partszakaszt jelölte meg. Rögzítette, hogy kiemelt cél a Duna-parti területek vonzerejének, közlekedési kapcsolatrendszerének és környezeti minőségének javítása, amelyet - többek között - a pesti alsó rakpartok forgalomcsillapítása, a kikötők rendezése, a kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint a városi és elővárosi hajózás fejlesztése révén javasolt elérni.
 

A 2014-2020 közötti európai uniós pénzügyi időszakra szóló Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási lehetőséget biztosít az említett célok, a kerékpáros és gyalogos fejlesztések, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterület-megújítási és zöldfelületi fejlesztések megvalósítására. Mindezek alapján javasolt a város ezen kiemelkedő jelentőségű területének fejlesztése, amelyet a pesti belvárosi partszakaszra vonatkozó városépítészeti tervpályázat kiírása alapozhat meg. A feladat összköltsége mintegy 107 millió forint, amely a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér és Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására kiírandó tervpályázat lebonyolításán túl építési engedélyezési tervek elkészíttetésének költségeit fedezi. Ezekre 2016 márciusáig szabták meg a határidőt.
Döntés a Menhely Alapítvány és a Máltai szeretetszolgálat támogatásáról
Döntött a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátáshoz kapcsolódó támogatásáról a közgyűlés. A Fővárosi Önkormányzat idei költségvetése szerint a két szervezetnek öt százalékkal kevesebb támogatást nyújt idén: a Menhely Alapítványnak mintegy 182 millió, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek mintegy 75 millió forintot biztosít a hajléktalansággal kapcsolatban ellátandó feladatok megvalósításához. A javaslatban írtak ugyanakkor arról, hogy ha az ágazati tartalékok feltárását követően lehetőség lesz rá, akkor a szervezetek számára visszapótlóják az elvont támogatás egy részét vagy annak teljes összegét.

Az előterjesztésben emlékeztettek arra, hogy az új hajléktalanügyi stratégia keretében a budapesti hajléktalanellátás összehangolt és hatékony működése érdekében a fővárosi önkormányzat - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Menhely Alapítvány szakmai tapasztalataira alapozva a két szervezet részvételével - konzorciumot hozott létre fővárosi ellátó szervezetek részvételével. A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium tevékenysége három fő csoportra bontható: diszpécserszolgálat működtetése, krízisautók és speciális utcai szolgálatok működtetése, továbbá első befogadó szálláshelyek működtetése. A Fővárosi Önkormányzat 2011 novemberében szerződést kötött a két legnagyobb hajléktalanellátó szervezettel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Menhely Alapítvánnyal. Az akkori szerződés szerint 2015. március 31-ig biztosított a feladatellátás pénzügyi fedezete.
Segélyt kaphatnak a rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok
Új települési támogatásként bevezetik a rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok önkormányzati segélyét - döntött Csárdy Antal LMP-s képviselő javaslatára egyhangúlag a közgyűlés. A javaslat szerint az elmúlt évek tapasztalatai szerint e támogatási formára van a legnagyobb igény, és ezzel lehet legjobban biztosítani a hajléktalanok elérhetőségét. 
 
Az új támogatás annak a hajléktalan személynek állapítható meg, akinek részére rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítása, szociális) ellátás megállapítása van folyamatban, de az ellátást még nem kapta meg. A támogatás legfeljebb 10 hónapra adható, kifizetése havonta történik, összege 11.400 forint.
Csökkentik a Főpolgármesteri Hivatal létszámát
Nyolcvanfős létszámleépítés kezdődik júniusban a Főpolgármesteri Hivatalban - döntött a Fővárosi Közgyűlés. Az előzetes számítások szerint a létszámleépítés 2016-ban éves szinten megközelítőleg 330 millió forint kiadáscsökkenést eredményezhet. A hivatali apparátus engedélyezett létszámát a jelenlegi 946-ról 866-ra csökkentik. A létszámleépítés két ütemben történik meg: június elsejével 39 álláshelyet szüntetnek meg, amelyből 33 a megüresedő álláshelyek leadásával, további hat feladat megszűnése miatt adható le. A létszámcsökkentés második szakaszában - október elsejével - további 41 embernek - köztisztviselőknek, ügykezelőknek, fizikai alkalmazottaknak - mondanak fel. Az elfogadott javaslatban kitértek arra is, hogy a Főpolgármesteri Hivatal "létszámának összesen 80 fővel történő csökkentésén túlmenően további létszámcsökkentés már nem biztosítható úgy, hogy a hivatali apparátus létszáma és összetétele ne veszélyeztesse a Fővárosi Önkormányzatnál maradó feladatellátásból eredő elvárásokat". Az előterjesztést ismertetve Sárádi Kálmánné főjegyző azt mondta, az álláshelyek megszüntetését a takarékosság és a fővárostól elkerülő feladatok indokolják. Kiemelte, igyekeznek elsősorban a hosszú ideje be nem töltött munkaköröket megszüntetni és minél kevesebb alkalmazottat elbocsátani.
 
 

Kapcsolódó cikk

Nem született még semmilyen döntés a dugódíjjal kapcsolatban, sem a zónahatárokról, sem a díj mértékéről - jelentette ki Tarlós István főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés hétfői ülésén. Hangsúlyozta: arra törekednek, hogy ha lehet, kivédjék a dugódíjat.

Hírek

RSS megtekintés