Állásfoglalás a fővárosi taxis szervezetek követeléseivel kapcsolatban

A mai napon egyes fővárosi taxis érdekképviseleti szervezetek demonstrációt tartottak a budapesti taxiközlekedés szabályozásának egyes kérdései kapcsán.
 
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a témában az elmúlt hónapokban a főváros és a BKK vezetése folyamatosan egyeztetett a taxisok képviselőivel, ahol azonban a taxis társadalom véleménye sem egységes: a mai demonstrációt ellenzi a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége, és az is emlékezetes, hogy 2005 áprilisában valamennyi budapesti taxi-társaság közösen tiltakozott a most a követelések fő tárgyát képező fixáras fővárosi taxirendelet tervezete ellen. Akkori véleményük szerint torzítaná a versenyt, hátrányos lenne a fogyasztóknak, ellentétes az Európai Unió szabályozásával és a versenytörvénnyel, elfogadása esetén az Alkotmánybírósághoz fordulnának. Az érdekképviseleti szervek támogatásának hiánya miatt akkor a most követelt megoldási javaslatot a Fővárosi Közgyűlés nem tárgyalta 2005-ben.
 
A Budapesti Közlekedési Központ álláspontja és eddig tett lépései a budapesti taxiközlekedés szabályozásával kapcsolatosan az alábbiak:

- A Fővárosi Közgyűlés 2011 nyarán elfogadta az új fővárosi taxidroszt-rendeletet, melynek eredményeként a BKK veszi át januártól a taxiállomásokkal és használati engedélyekkel kapcsolatos feladatokat. Ennek jegyében a jogszabály szigorodott: a helyi iparűzési adót nem fizető vállalkozásoktól az engedély megvonható lesz, ez önmagában is hozzájárul ahhoz, hogy a taxis szervezetek követeléseinek megfelelően csökkenjen a létszám és csak a szabálykövető, adót fizető vállalkozók maradjanak a piacon. A jogszabály január elsején hatályba lép.
 
- Az elmúlt hónapok tárgyalásai és döntései nyomán rendeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiközlekedés helyzete, mind a speciális taxiállomás helyzetét illetően, mind más taxitársaságok előtéri útra történő behajtását illetően.
 
- A fővárosi önkormányzat és a BKK vezetése azt javasolta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy a készülő személyszállítási törvényben az önkormányzatok, így Budapesten a fővárosi önkormányzat kapjon rendeletalkotási jogot a taxiközlekedés szabályozására, az autók életkorára, környezetvédelmi besorolására, méretére, formatervére vonatkozóan. A javaslatot szakértői szinten az NFM támogatta, a Kormány honlapján közzétett törvénytervezetben ezek szerepelnek, a törvény Országgyűlés általi elfogadásával a további szabályozási lépések lehetségesek lesznek.
 
- A törvény elfogadását követően olyan új szabályozás elfogadását tervezzük, melyben – a szükséges türelmi időkkel, több lépcsőben – szigorítjuk a budapesti taxikkal szembeni műszaki (jármű életkor és méret), környezetvédelmi elvárásokat, egyúttal egységes arculatot adunk a budapesti taxiknak. Ennek teljes körű bevezetése több évet vesz igénybe, de a törvény és ennek nyomán a rendelet elfogadásával világos ütemterv válhat ismertté minden taxis számára, melyhez autóbeszerzéseiket, működésüket igazíthatják.
 
- A fenti intézkedés indirekt módon érinti a taxik létszámát is, hiszen a szigorúbb környezetvédelmi, műszaki előírásoknak várhatóan nem tud majd minden taxi megfelelni. Mindazonáltal az egyes taxis szervezetek által követelt direkt módon történő létszámkorlát bevezetését nem tudjuk támogatni, arra törvényi felhatalmazása a fővárosnak nincs, mivel a korábbi ilyen törvényi felhatalmazást az Alkotmánybíróság 21/1994. (IV.16.) AB. határozatával alkotmányellenesnek minősítette. A gyakorlatban nem is lenne könnyen végrehajtható egy ilyen szabály: egy alacsonyabb létszámkorlát mellett mi alapján mondhatná meg a főváros, hogy a mai 6000 taxis közül ki maradhat és kinek vonja meg az engedélyét? Csak a fentiekben bemutatott indirekt szabályozási eszközök útján lehet a taxik létszámát szabályozni, alkotmányos keretek között és értelmesen.
 
- A fix tarifa bevezetését a mai szabályozási környezetben nem tudjuk elfogadni, hiszen amíg egy 15 éves kisautó és egy vadonatúj luxusautó is lehet taxi, és a szolgáltatás színvonalában hatalmas eltérések vannak, az egységes ár indokolatlan és igazságtalan lenne. A fix tarifa lehetőségét nem vetjük el, de azt csak a fentiekben bemutatott intézkedési sorozat végrehajtása után lehet bevezetni. A fix tarifa mértékét illetően a taxis szervezetek a mai legmagasabb megengedett árat javasolnak, miközben a budapestiek ma számos, a maximális ár alatt fuvarozó vállalkozó szolgáltatását érhetik el. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a piaci verseny kiiktatásával a budapesti utasokat hozzuk előnytelen helyzetbe, lehetnek a fix tarifának kétségtelen előnyei a kiszámíthatóság, szolgáltatásbiztonság szempontjából, de ez nagymértékű burkolt, hatósági erővel elért áremelést nem jelenthet, főleg megalapozó közgazdasági számítások nélkül.
 
Az egyeztető tárgyalások során – amelyen a ma tüntető TGFSZ is részt vett – a taxis szakmai szervezetek többségi véleményként megfogalmazott javaslatokat tettek a majdan megalkotandó fővárosi rendelethez. Az érdekvédelmi szervezetek nyáron a taxis szolgáltatás iránti bizalom visszaállítása, a taxis szakma megtisztítása érdekében javasolták:
 
- az adókat és közterheket elkerülő, foglalkoztatási és bérezési szabályokat semmibe vevő taxis vállalkozások működési engedélyének visszavonását, melynek irányába a főváros az új rendelettel az első lépést megtette,
 
- a 15-20 éves utasbiztonsági felszereléseiben is korszerűtlen gépkocsik taxiszolgáltatásból történő kikerülését (2013-tól 10 évnél öregebb jármű ne lehessen taxi), csak olyan járművet lehessen taxi-gépkocsiként levizsgáztatni,
 
- amelyben a hátsó ülésen helyet foglaló utasok is kényelmesen elférnek,
 
- a csomagtartóban és nem az utas ölében van a bőröndje az utazás során.
 
A fentiek szerint a javaslattal egyetértünk.
 
- a taxi oldalán ne lehessen megtévesztő fuvardíjat feltüntetni, mellyel a főváros és a BKK egyetért.
 
- A főváros környezetterhelt levegőjét a taxik a szükségesnél jobban ne terheljék, ezért 2015-től csak legalább Euro IV, 2020-tól csak Euro V motorral felszerelt jármű lehessen taxi. A javaslat céljával egyetértünk, a konkrét határidőkkel kapcsolatban szigorúbb szabályozást is elképzelhetőnek tartunk.
 
- Az utasok 2015-től bankkártyával is fizethessenek minden taxiban, mellyel egyetértünk, sőt, még korábbi bevezetését is javasoljuk.
 
- Csak olyan vállalkozás kapjon fuvarszervezésre engedélyt, amely jelentős saját vagyonnal rendelkezik, szűnjön meg a taxisoktól beszedett „kaució” intézménye.
 
A javasolt szabályozási elemek 2015-ig történő ütemezett bevezetése kedvező az utasok számára és szabályozott kereteket biztosít a taxis vállalkozásoknak. Látható tehát, hogy a taxis érdekvédelmi szervezetek többsége konstruktív és a főváros, illetve a BKK szabályozási céljaival egybevágó javaslatokat tett.
 
A nyári tárgyalássorozat végén, az addig megfogalmazott javaslatokat egyenként szavazták meg a résztvevők. Az egyeztetést 2011. augusztus 30-án felfüggesztettük, azzal, hogy ha lesz a fővárosi önkormányzatnak rendeletalkotásra felhatalmazása a személyszállítási törvény elfogadásával, a főváros elkészíti a tervezet, amely újbóli egyeztetést követően kerülhet a Fővárosi Közgyűlés elé.
 
A taxis érdekvédők többsége tudomásul vette, hogy a létszámkorlátozás bevezetése a 21/1994. (IV. 16.) Alkotmánybírósági határozat döntése értelmében alkotmányellenes, így azt a főváros adminisztratív, indirektmódon nem fogja szabályozni.
 
A mai demonstráció szervezői a fenti javaslatcsomaggal nem értenek egyet, és olyan intézkedéseket követelnek a fővárostól, amelyek alkotmányellenesek, illetve ma kívül esnek a főváros szabályozási hatáskörén. Az általuk javasolt, jelentős áremelést jelentő fix tarifa koncepció mögé augusztus óta nem tettek le alátámasztó közgazdasági számításokat, ami azt eredményezte, hogy a taxis érdekvédelmi szervezetek egy része nem támogatja a mai demonstrációt, és épp az azt szervező TGFSZ-t teszik felelőssé az egyeztetések elmaradásáért.
 
A főváros és a BKK ebben a vitában nem szeretne szereplővé válni, a fentiekben bemutatottak szerint végiggondolt és világos rendszerben gondolkodunk a budapesti taxiközlekedés szabályozásának átfogó megújításáról. Az első lépéseket megtettük, és ha az Országgyűlés dönt az új törvényi keretekről, a szükséges egyeztetések után a Fővárosi Közgyűlés az új rendeletet is megalkotja. Ez több évre előre világos ütemtervet és elvárásrendszert fogalmaz majd meg a taxiközlekedés budapesti kereteire vonatkozóan. A mai demonstráción a petíciót Tarlós István főpolgármesternek külföldi programja miatt nem állt módjában átvenni, de a mára egymástól jelentősen eltérő álláspontokat képviselő különböző taxis szervezetek képviselőivel a főpolgármester hazaérkezését követően egyeztetni fog.
 
Budapest, 2011. november 2.
 
 
Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóság
Budapesti Közlekedési Központ
 

Hírek

RSS megtekintés