Településrendezési tervek

JÓVÁHAGYOTT TERVEK
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv

Elfogadott TSZT

Budapest Főváros Rendezési Szabályzat

Jóváhagyott FRSZ

 • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XVII. kerület MÁV-Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódóan

             TSZT és FRSZ módosítás 

 • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Lágymányosi-öböl területére

             Lágymányosi-öböl - jóváhagyott

 • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a MOME területére

             MOME

 • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XIV. kerület Hungária krt. - Kerepesi út - Ifjúság útja és Stefánia út által határolt területre vonatkozóan 

 Stadionok

Városligeti Építési Szabályzat

Jóváhagyott VÉSZ

Duna-parti Építési Szabályzat
 • DÉSZ I. ütem, Margitsziget építési szabályzat

            Jóváhagyott DÉSZ I. ütem

 • DÉSZ II. ütem, II. kerület Duna-parti szakasza

  Jó​váhagyott DÉSZ II. Október
 • DÉSZ III. ütem, Budafok Duna-parti szakasza 

            Jóváhagyott DESZ_201607

 

 

 


 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Budapest főváros településszerkezeti tervének felülvizsgálatához

2017. szeptember  

Budapest főváros településszerkezeti terve és a Főváros rendezési szabályzat eseti módosításatához
Duna-parti Építési Szabályzat
 • DÉSZ VI. ütem, Budatétény és Nagytétény Duna-parti szakasza


  Környezeti értékelés

 • DÉSZ IX. ütem - XI. kerületi Duna-part

            Környezeti értékelés

 

 

 

Városligeti Építési Szabályzat

Környezeti értékelés 2018. június

 
 
EGYEZTETÉS ALATT ÁLLÓ TERVEK  
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) felülvizsgálata
2017. december 6. Fővárosi Közgyűlés előterjesztés
DÉSZ IV. ütem és DKÉSZ Budapest IV. kerületi Duna-parti szakasz​
DÉSZ V. ütem, Óbuda-Békásmegyer I. szakasz
DÉSZ VI. ütem, Budatétény és Nagytétény Duna-parti szakasza
DÉSZ VII. ütem, XIII. kerületi Duna-parti szakasz
DÉSZ VIII. ütem, Népsziget
DÉSZ X. ütem, I. kerület Duna-parti szakasz
TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítás Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (KFP) megvalósításához szükséges egyes helyszínek vonatkozásában
TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítás IV. ker. Újpest, István út - Tavasz utca - Mártírok útja - Munkásotthon utca által határolt tömb területére vonatkozóan
 
KORÁBBAN HATÁLYOS TERVEK

Hatályon kívül helyezve az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve hatályba lépésével egy időben. Hatálytalan: 2015. március 18-tól. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. és 46. §-ában foglaltak alapján legkésőbb 2018. december 31-ig alkalmazható. 

Funkcionális szerkezet

Területfelhasználás

Közúthálózat

Kötöttpályás közlekedési hálózat

Épített környezet értékeinek védelme

Talajvédelmi beavatkozás térségei

Emissziókorlátozás térségei

Zöldfelület-, víz- és természetvédelem

Egyéb korlátozások

Örökségvédelem