Településrendezési tervek

JÓVÁHAGYOTT TERVEK
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv

Elfogadott TSZT

Budapest Főváros Rendezési Szabályzat

Jóváhagyott FRSZ

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XVII. kerület MÁV-Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódóan

             TSZT és FRSZ módosítás 

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Lágymányosi-öböl területére

             Lágymányosi-öböl - jóváhagyott

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a MOME területére

             MOME

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XIV. kerület Hungária krt. - Kerepesi út - Ifjúság útja és Stefánia út által határolt területre vonatkozóan 

 Stadionok

Városligeti Építési Szabályzat

VÉSZ módosítás

Dunaparti Építési Szabályzat
  • DÉSZ I. ütem - Margitsziget építési szabályzat

            Jóváhagyott DESZ_201601

  • DÉSZ I. ütem - Margitsziget építési szabályzat módosítása

            Margitsziget-mód

  • DÉSZ II. ütem - II. kerületi Duna-part

    Jó​váhagyott DÉSZ II. Október
  • DÉSZ III. ütem

            Jóváhagyott DESZ_201607


 

 

EGYEZTETÉS ALATT ÁLLÓ TERVEK  
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) felülvizsgálata
2017. december 6. Fővárosi Közgyűlés előterjesztés
DÉSZ IX. ütem Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz
DÉSZ IV. ütem és DKÉSZ Budapest IV. kerületi Duna-parti szakasz​
DÉSZ VI. ütem, Budatétény és Nagytétény Duna-parti szakasza
DÉSZ VII. ütem, XIII. kerületi Duna-parti szakasz
DÉSZ VIII. ütem, Népsziget
Városligeti Építési Szabályzat

VÉSZ módosítás 2017. november 

KORÁBBAN HATÁLYOS TERVEK

Hatályon kívül helyezve az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve hatályba lépésével egy időben. Hatálytalan: 2015. március 18-tól. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. és 46. §-ában foglaltak alapján legkésőbb 2018. december 31-ig alkalmazható. 

Funkcionális szerkezet

Területfelhasználás

Közúthálózat

Kötöttpályás közlekedési hálózat

Épített környezet értékeinek védelme

Talajvédelmi beavatkozás térségei

Emissziókorlátozás térségei

Zöldfelület-, víz- és természetvédelem

Egyéb korlátozások

Örökségvédelem