Településrendezési tervek

JÓVÁHAGYOTT TERVEK
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv

Elfogadott TSZT

Budapest Főváros Rendezési Szabályzat

Jóváhagyott FRSZ

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XVII. kerület MÁV-Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódóan

             TSZT és FRSZ módosítás 

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Lágymányosi-öböl területére

             Lágymányosi-öböl - jóváhagyott

  • Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a MOME területére

             MOME

Városligeti Építési Szabályzat

VÉSZ módosítás

Dunaparti Építési Szabályzat
  • DÉSZ I. ütem - Margitsziget építési szabályzat

            Jóváhagyott DESZ_201601

  • DÉSZ I. ütem - Margitsziget építési szabályzat módosítása

            Margitsziget-mód

  • DÉSZ III. ütem

            Jóváhagyott DESZ_201607


 

 

EGYEZTETÉS ALATT ÁLLÓ TERVEK  
Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) felülvizsgálata
2016. április
DÉSZ IX. ütem Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz
DÉSZ IV. ütem és DKÉSZ Budapest IV. kerületi Duna-parti szakasz
DÉSZ II. ütem Budapest II. kerületi Duna-parti szakasz

KORÁBBAN HATÁLYOS TERVEK

Hatályon kívül helyezve az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve hatályba lépésével egy időben. Hatálytalan: 2015. március 18-tól. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. és 46. §-ában foglaltak alapján legkésőbb 2018. december 31-ig alkalmazható. 

Funkcionális szerkezet

Területfelhasználás

Közúthálózat

Kötöttpályás közlekedési hálózat

Épített környezet értékeinek védelme

Talajvédelmi beavatkozás térségei

Emissziókorlátozás térségei

Zöldfelület-, víz- és természetvédelem

Egyéb korlátozások

Örökségvédelem