Továbbra is kiemelt figyelmet élvez a Mexikói úti mozgásjavító iskola

A 2012/2013-as tanévet megmentette, a 2013/2014. osztályok indítását már nem támogathatja a Fővárosi Önkormányzat. A tárgyi feltételek csupán két évre voltak valósak, az egész képzést nem fedik le. A korábban indított – hiányos információn alapuló  osztályok kifutó rendszerben szűnnének meg.
 
A szakközépiskolai beiskolázás ügyében az intézmény igazgatója 2009-ben, saját kezdeményezésére kapott lehetőséget egy, nyelvi előkészítős szakközépiskolai osztály indítására a 2010/2011. tanévre. Akkori nyilatkozata szerint, 2010/2011 tanévtől szakközépiskolai osztály indításához a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Újonnan induló osztály indítási kérelmének feltétele, hogy az intézmény rendelkezzen a megfelelő infrastruktúrával és a tárgyi eszközökkel. Ez esetben az engedély a fenntartó részéről a szakmai létszám biztosítására vonatkozik. Előzőek megléte pedig az igazgató felelőssége.

A későbbiek során derült ki a fenntartó fővárosi önkormányzat számára, hogy a tárgyi feltételek csupán két évre voltak valósak, az egész képzést nem fedik le. Ekkor az intézményvezető levélben jelezte, hogy „ a leendő osztályok helyén most még a régi hálótermek és a hozzájuk tartozó régi vizesblokkok vannak. Ezek jelenlegi formájukban nem alkalmasak, nem felelnek meg az osztálytermi előírásoknak és elvárásoknak. A 2012/2013. tanévben már itt kell fogadni a szakközépiskola újonnan belépő csoportját vagy csoportjait, a harmadik évfolyamot.” A szakközépiskolai feladat ellátáshoz a teljes felújítás költségigényét nettó 190 millió forintban, a kapcsolódó eszközigényt nettó 22 millió forintban határozta meg.
 
A helyzet megoldására született javaslat a teljes körűen akadálymentesített Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, valamint a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola igazgatójával való kapcsolatfelvételt tanácsolta a tanulók további képzése érdekében. E két intézményben több szakmacsoport, illetve szakma közül is választhatnak a fiatalok. A javasolt intézmények közel helyezkednek el a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégiumhoz, így a tanulók sérülés specifikus fejlesztése valamint kollégiumi ellátásuk az intézmények szoros együttműködésével továbbra is megvalósítható.
 
A szakképzési törvény alapján a szakképzési feladatellátás Térségi Integrált Szakképzési Központok (TISZK-ek) keretein belül lehetséges, korábbi elképzelések szerint a fenntartó a Belvárosi, illetve a Petrik TISZK-t jelölte meg a szakképzés helyszínének. Mindezek figyelembe vételével, a 2013/2014. tanév beiskolázásánál már valóban nem engedélyeztük a szakközépiskolai osztály indítását. Terveink szerint  korábban indított – hiányos információn alapuló – osztályok kifutó rendszerben szűnnének meg. Jelenleg a szakközépiskola 3 évfolyamon 1-1 osztállyal működik, 10-10-7 tanuló létszámmal.
 
Szükséges jelezni, hogy e speciális nevelési igényeket kielégítő intézmény, az elmúlt időszakban – és jelenleg is – kiemelt támogatásokat élvez.
 
A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium kb. 3,5 milliárd összköltséggel megvalósult rekonstrukciója két ingatlan egyesítésével létrejött területen valósult meg több ütemben: rekonstrukció I. (régi szárnyak rekonstrukciója + bővítés új építésű szárnnyal: iskola és diákotthon, 2007-2009), valamint rekonstrukció II. (Meggyes-ház rekonstrukciója 2009-2010).
 
2011-ben megvalósításra került a használatbavételi engedélyben a szakhatóságok által előírt feladatok nagyobb része, amely még  26,1 millió forint pluszköltséget igényelt.
 
A szakközépiskolai oktatást elsősorban a Lajta-házban tervezték, amely rekonstrukciója a beruházásból kimaradt forráshiány miatt. Erre az igény 212 millió forint lenne. Jelenleg a főváros önkormányzat mint az intézmény működtetője nem tud forrást biztosítani, a törvény értelmében „ a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége.”
 
A fővárosi önkormányzat, saját költségvetéséből jelenleg is támogatja az intézmény  fejlesztését. Jelenleg az új szárny és a Meggyes-ház közötti összekötő folyosó megvalósítása van folyamatban 29,4 millió forint költséggel, amellyel biztosítva lesz, hogy egyik épületből a másikba a tanulók akadálymentesen, zárt helyen tudjanak közlekedni. Sajnálatos módon ugyanis ez a fejlesztés a 3,5 milliárd forintos rekonstrukcióba nem fért bele.
Főpolgármesteri Hivatal
Kommunikációs Igazgatóság