Kitüntetéseket adtak át a fővárosi pedagógusnap alkalmából

A fővárosi pedagógusnap alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen huszonöten kaptak Bárczy István Díjat, az elismeréseket Csomós Miklós főpolgármester-helyettes adta át.
 
A Bárczy István Díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben került sor első alkalommal az átadására. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez. Az idei Bárczy István Díjakat Csomós Miklós főpolgármester-helyettes adta át a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola ünnepi műsora keretében.
 
Csomós Miklós oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes megemlékezett Bárczy Istvánról a díj névadójáról. Személyében egy tanárt, egy politikust és egy közoktatásit vezetőt ismerhettünk meg, 1894 és 1901 között a Szent István Szakközépiskola tanára volt, majd 1901 és 1906 között ő vezette a főváros Közoktatási Ügyosztályát. 1906-ban választották meg Budapest polgármesterének és 1918-ban lett főpolgármester, nevéhez fűződik a főváros közoktatásának újjászervezése. A főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott, „Bárczy István közoktatási tevékenységében tanárként és főpolgármesterként Budapestért dolgozott, amely egy látványos fejlődés volt. Napjainkban 2011 és 2013 között most ünnepeltük nagyon sok fővárosi középfokú intézményünk 100 éves évfordulóját. Ezeknek az intézményeknek a fejlesztései mind Bárczy István nevéhez fűződnek, számos intézményünk az ő polgármestersége idején épült meg és indított útjára. Ebben az időszakban a főváros lakosságának száma gyarapodott és szükség volt iskolákra” – emelte ki Csomós Miklós.
„Egy olyan emberről kapta ez a díj méltán a nevét, aki benne volt a közoktatási politikában, a város újjászervezésében” – hangsúlyozta a főpolgármester-helyettes.
Jelentős politikai és oktatási tevékenysége mellett Bárczy István főpolgármester volt, aki intézkedésével a közműcégeket a főváros tulajdonába helyezte, így garantálva  intézmények biztonságos működését  - emelete ki az oktatásért és kultúráért felelős főpolgármester-helyettes.
 
Csomós Miklós a pedagógusokhoz szólva elmondta: „az, amit Önök tesznek, az nagyon fontos az életünk,  a város, a gyermekeink, az elkövetkező generáció számára, hiszen meghatározó, amit egy iskolából, a tanároktól kapnak a gyerekek. Egy tanár gesztusa, mosolya, tréfás félmondata, egy dicséret vagy egy dorgálás  jelentőséget kap a diák életében 10 – 15 év múlva. A pedagógusok sokszor úgy végzik legjobb tudásuk szerint tevékenységüket, hogy abban a pillanatban, amikor ezeket a gesztusokat teszik, nincsenek tisztában, mit fog kiváltani évekkel később és csak él bennük az a hit, hogy amit tesznek, az fontos és jó. A jó pedagógusra pedig a hit és a jókedv is jellemző – mondta Csomós Miklós, további sok sikert kívánva a pedagógusoknak pályájukon.
 
A díjazottak: Badacsonyi Györgyné tanító (Soroksár gyermekeiért évtizedeken át önzetlenül végzett kiemelkedő munkájáért), dr. Bibó István címzetes igazgató (példamutató munkásságáért, nyitott gondolkodású, magas szintű nevelő és közösségépítő tevékenységéért), Csébi Józsefné igazgató (kiemelkedő és példamutató pedagógusi és vezetői munkájáért), Erdősy Jánosné óvodavezető (az újpesti gyermekekért végzett több évtizedes, áldozatos óvodapedagógusi és vezetői munkája, szakmai elhivatottsága elismeréseként), Faragó Ferenc gyógypedagógus (a fogyatékkal élő fiatalokért végzett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréséül), Hámori Mária óvodavezető (hosszú évek óta kifejtett, példaértékű vezetői és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként), Horváth Attiláné igazgató (44 éves pedagógusi és több mint két évtizedes, kiemelkedő vezetői tevékenységéért), dr. Horváth László Ferenc igazgató (a hátrányos helyzetű középiskolás diákok továbbtanulását elősegítő szervező munkájáért, valamint az infokommunikációs oktatás megteremtéséért és korszerűsítéséért végzett vezetői tevékenységéért), Hosszúné Bartha Etelka igazgató (a XIV. kerületben végzett kiemelkedő, sokoldalú, több évtizedes pedagógiai munkájáért, vezetői tevékenységéért), Hudacsek Lászlóné igazgató (kiemelkedő, sokoldalú, több mint két évtizedes pedagógiai és szakmai munkássága elismeréseként), Járainé dr. Bődi Györgyi igazgató (kiemelkedő pedagógiai és nevelői, valamint példamutató vezetői munkásságáért), Kocsisné Dióssy Krisztina igazgató (példaértékű vezetői és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként), Kollár József igazgató (az oktatás és szakképzés megújítására törekvő, gyermekközpontú oktatói és vezetői tevékenységéért), Krassói Kornélia középiskolai tanár (több évtizedes, példamutató szaktanári és kivételes pedagógusi munkájáért), László Zsuzsanna igazgató (kimagasló szakmai tevékenysége, valamint példamutató pedagógusi munkássága elismeréseként), Menyhárt Pál igazgató (a művészeti és építőipari szakképzés színvonalának emeléséért, a hátrányokkal küzdő tanulók segítéséért, gyermekcentrikus vezetői tevékenységéért), Mokosényiné Bognár Gabriella otthonvezető, gyám (a gyermekvédelem területén végzett 36 évnyi kimagasló szakmai munkájáért), Nádor Györgyné gyógypedagógus, pszichológus (45 éven keresztül a gyógypedagógia területén végzett magas színvonalú és áldozatos munkája elismeréseként), Nagyné Holik Tünde középiskolai tanár (a több éve megrendezett Diák ENSZ Nemzetközi Konferencia megszervezésért, s ezzel Budapest hírnevének öregbítéséért), Pallaga Anna óvodapedagógus (a gyermekek anyanyelvi és esztétikai nevelése érdekében végzett, több évtizede tartó munkásságáért), Szalontai Judit igazgató (több évtizedes, színvonalas szakmai munkája, kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként), dr. Szeszler Anna főigazgató (a tehetséggondozás, a képességfejlesztés és a szolidaritásra nevelés területén végzett kiváló pedagógiai és vezetői munkájáért), Tóth Jánosné logopédus (tizennyolc éves, a védelemre szoruló gyermekeket középpontba helyező, elkötelezett szakmai munkája elismeréseként), Vasbányai Ferenc József tanár (az ifjúság keresztény, konzervatív szellemiségű nevelése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért), Weinbrenner Gábor szakács szakoktató (a szakmai képzésben és versenyeken elért kimagasló eredményeiért, a jövő szakembereinek neveléséért, oktatásáért).

Hírek

RSS megtekintés