Főosztályok

A HIVATAL

A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala a Fővárosi Közgyűlés munkáját segíti. A hivatal feladata az, hogy előkészítse a közgyűlés döntéseit, szervezze azok végrehajtását, valamint ellássa a főváros hatósági feladatait. A Főpolgármesteri Hivatalt a főjegyző irányítja, akit - pályázat alapján - a Fővárosi Közgyűlés határozatlan időre állít a hivatal élére. A főváros főjegyzője 2010. december 20. óta Sárádi Kálmánné (elődje, Tiba Zsolt 1992-2010 között töltötte be a posztot). A Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályai - 2011. január 15-től az új szervezeti struktúrában főosztályai - felelősek a Hivatal egyes részfeladatainak koordinálásáért.