Tájékoztató a XIV. ker. Hungária krt.–Kerepesi út–Ifjúság útja–Stefánia út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítás előzetes tájékoztatási szakaszáról

​Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Budapest XIV. kerület, Hungária krt. – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területére vonatkozó terv előzetes véleményezési eljárását.

A rendezés alá vont terület lehatárolását, valamint a rendezés céljának és várható hatásának részletes ismertetését az előzetes tájékoztató és rajzi mellékletei tartalmazza.

A Fővárosi Önkormányzat a készülő településrendezési eszköz nyilvánosságát a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amely a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető.

A felülvizsgálattal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2017. február 15. – 2017. március 15. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Városépítési Főosztály