Gennaro Verolino emlékkonferenciát tartottak Budapesten

​Emlékkonferenciát tartottak hétfőn a Gennaro Verolino volt apostoli nuncius nevét viselő iskolában. Gennaro Verolino a II. világháború idején, a pápai nunciatúra titkáraként segítőivel több, mint 3000 zsidó családot mentett meg a megsemmisítéstől pápai menlevelek kiadásával, illetve házak védetté nyilvánításával. A XII. kerületi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium öt évvel ezelőtt vette föl Gennaro Verolino nevét.

Az intézményben rendszeresen ápolják Gennaro Verolino emlékét, megismertetik a diákokat példamutató, keresztény értékeket közvetítő életművével, ezen keresztül pedig a segítségnyújtás és a társadalmi szolidaritás fontosságával – hangsúlyozta Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a konferencia megnyitóján.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézmény hazánkban először és egyedüliként vette fel a nevét és állított emlékszobrot 2010-ben a szentszéki diplomatának. A főpolgármester-helyettes hozzátette: a Gennaro Verolino Iskola kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekeket nevel. Ehhez nem elegendő a hivatástudat, ezt a különleges odafigyelést és szeretetet igénylő munkát csak alázattal lehet végezni. Olyan önfeláldozó emberséggel, fáradhatatlanul, ahogyan Gennaro Verolino tette.

Gennaro Verolino az emberiségért végzett áldozatos tevékenységéért több magas rangú állami kitüntetésben és elismerésben is részesült. Ő, a rá jellemző egyszerűséggel tetteit így értékelte: „csak azt tettük csupán, amit kellett”. Az elvek, amelyek megtartásához nagyon sanyarú és kockázatos körülmények között is ragaszkodott, meghatározó intenzitással tovább élnek köztünk, ápoljuk és erőt merítünk belőle – fogalmazott a Szalay-Bobrovniczky Alexandra.

A második világháború idején két szentszéki diplomata, Angelo Rotta budapesti apostoli nuncius és asszisztense, a jóval fiatalabb Gennaro Verolino magyar zsidók ezreit mentette meg az elhurcolástól. Nemcsak a diplomácia eszközeit alkalmazták, hanem az igazságosság nevében éltek a megtévesztés lehetőségeivel is." – írta Matteo Luigi Napolitano a Budapest Igazai – A Soá és a vatikáni diplomaták könyv szerzője. A család a nápolyi „Mattino" újság 2004. október 4-én megjelent számából tudta meg, hogy Mons. Verolino „Per Anger" kitüntetést kapott. „Nagybátyám soha nem beszélt róla, alázatos, egyszerű és tapintatos volt, mint mindig. Számára 1944 eseményei nem voltak annyira kiemelkedőek, hogy beszélni kellene róluk. Ő hős volt a maga egyszerűségében." – fogalmazott Dr. Rosalba Verolino az egykori nuncius unokahúga.