A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése

​Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Budapest Főváros Önkormányzata az Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság részvételével 2013.02.01-jén pályázatot nyújtott be. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése„ tárgyú beruházás támogatási szerződésének aláírására 2013. július 5-én került sor. A támogatási szerződés szerint a várható EU-s és állami támogatás összege 8 431 049 682 Ft. A projekt azonosító száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002

A beruházás szorosan kapcsolódik a korábbi, ugyancsak uniós forrás bevonásával megvalósult fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer bevezetéséhez, hiszen a most megvalósuló létesítmények egy része közvetlenül hozzájárul a szelektíven begyűjtött hulladékok további feldolgozásához, egészében pedig elmondhatjuk, hogy tovább csökken a lerakásra kerülő hulladékok aránya.

A projekt célja

Budapesten a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közszolgáltató, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) látja el. A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Nonprofit Zrt. célja egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Budapesten, ami hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. Az ehhez szükséges fejlesztéseket szükségessé teszik azon Európai Uniós és hazai jogszabályok, programok és stratégiák is, amelyek mennyiségi célkitűzéseket fogalmaznak meg a képződő hulladékok kezelése tekintetében.

A projekt finanszírozása

Projekt nettó elszámolható költsége  8 982 580 100 Ft
Támogatás nettó összege 8 431 049 682 Ft

Az FKF Nonprofit Zrt. a projekt keretében, kapcsolódó beruházásként, saját forrásból valósítja meg a „BUFA” válogatómű építését, a Pusztazámori Regionális Hulladékhasznosító Központ területén létesülő gázhasznosító rendszert, valamint a „Nagy” válogatómű előkészítő technológia beszerzését.”

A Projekt kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata.

A beruházás a következő elemeket foglalja magába:

A projekt egy új lomdaráló berendezés beszerzésével kezdődött meg 2014 év végén a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) területén, Rákospalotán. A mobil aprító (lomdaráló) a nagydarabos lomtalanítási hulladékok helyi aprítására szolgál évi kb. 15 000 tonna kapacitással, amely jelentősen növeli a begyűjtött lomtalanítási hulladék energetikai hasznosításának hatékonyságát. Azok – az egyébként magas fűtőértékű – lomtalanítás során begyűjtött hulladékok, amelyek korábban méretük miatt lerakóra kerültek, most hasznosíthatóvá válnak. A lomtalanítási hulladékok elégetése során keletkező villamos energia és távhő a fővárosi hálózatba kerül.

A projekt keretében a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben 2015 elején megtörtént a korábbi fémleválasztó berendezés cseréje. Az új, modernebb berendezés nagyobb hatékonysággal képes az égetés során keletkező salakból a mágnesezhető anyagokat leválasztani, mindezt kevesebb energiafelhasználás mellett. Az eljárás eredményeként kinyert fémet újra lehet hasznosítani.

Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ épül 2015. őszi átadással, a XV. és a XVIII. kerületben. A létesítmények elsődlegesen hulladékudvarként, valamint nyugati mintán alapuló Újrahasználati Központként fognak üzemelni, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékok leadása mellett azok a tárgyak, használati eszközök cserélhetnek gazdát, amelyek tulajdonosaik számára már nem képviselnek értéket, ugyanakkor más számára – akár javítás után - még felhasználhatóak. Emellett a létesítmények helyszínt biztosítanak szakmai konferenciáknak, bemutatóknak, edukációs foglalkozásoknak is, amelyek során a modern hulladékgazdálkodás rendszere és folyamata mutatható be az érdeklődőknek.

A projekt keretében két válogató-előkészítő mű létesül a X. kerületben, a szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatására. Az ebben az évben megépülő Ezüstfa utcai „Nagy” válogatómű előkészítő évi 40 ezer tonna szelektív hulladék feldolgozására lesz képes. A másik válogató-előkészítő, a pályázaton kívüli finanszírozásból a BUFA Kft. telephelyén létesített ún. „BUFA” válogatómű próbaüzeme 2014. december 29-én sikeresen zárult. A telepen megkezdődött az üzemszerű válogatási munka, 2 műszakban, műszakonként legalább 14 fogvatartottal. Így a környezet védelme mellett a szociális foglalkoztatás szempontja is érvényesül, ezzel segítve a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését. A fejlesztés eredményeként könnyebbé válik az újrahasznosítható hulladékok felhasználása, hozzájárulva az elsődleges nyersanyag felhasználás és a lerakott hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Mechanikai előkezelő üzemmel egészül ki a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK). Az évi 150 000 tonna kapacitású Mechanikai előkezelő üzemnek köszönhetően csökkenthető az anyagában hasznosítható hulladékok lerakásának aránya, és növelhető a hasznosítható hulladékok feldolgozásának hatékonysága. A Mechanikai előkezelő üzem segítségével az égetőművekben hasznosítható magas fűtőértékű haszonanyagot válogatjuk ki a vegyesen gyűjtött hulladékból.

Szintén a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén, pályázaton kívüli finanszírozásból valósul meg 2015. év végére egy gázhasznosító rendszer. A fejlesztés célja a lerakott hulladék lebomlása során keletkező közel 1200 m3/h depónia gáz energetikai hasznosítása. Mindezt egy 2 MW teljesítményű gázmotor teszi lehetővé. A megtermelt villamos energia fele a teljes telephely áramellátását biztosítja, a másik felét az országos hálózatba visszatáplálva értékesítjük.


A projekt keretében Budapest Főváros Önkormányzata XVIII. kerület Ipacsfa utcai ingatlanán egy Logisztikai és Szolgáltató Központ épül, melynek legfontosabb feladata, hogy a hulladéklerakótól és a Fővárosi Hulladékhasznosító Műtől távol eső kerületekből összegyűjtött kommunális hulladékot fogadja. Ezután a hulladékot tömörítős technológia segítségével zárt konténerekbe préselik, így a korábbi gyakorlathoz képest kevesebb, nagyobb kapacitású, pótkocsis jármű szállítja majd tovább. Mindez jelentősen javítja majd a jelenlegi hulladékszállítási rendszer hatékonyságát, valamint csökkenti a fővárosi utak leterheltségét és a járművek okozta károsanyag-kibocsátást. Az átrakóállomás két műszakban üzemel majd 110 000 t/év kapacitással.

Mindezeken felül megkezdődött egy olyan hulladéklerakó tervezésének előkészítése is, ahol a legszigorúbb hazai és uniós környezetvédelmi normáknak megfelelően lehet majd tárolni a Hulladék Hasznosító Műben keletkező salakot.

A projekt kezdete

A Projekt megvalósításának kezdete: 2013. június 1.

A fejlesztés eredményeként:

• A főváros meglévő hulladékgazdálkodási rendszere új, korszerű technológiákkal egészül ki.
• A beruházásnak köszönhetően új munkahelyek létesülnek.
• A beruházások biztosítják a hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú fenntarthatóságát.
• Az utóválogatást igénylő szelektíven gyűjtött hulladékok zöme a projekt keretében kerül feldolgozásra.
• Jelentősen csökken a lerakott hulladék mennyisége, valamint ~55 ezer tonna nagy fűtőértékű frakció kerül részben a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, részben cementgyárakban hasznosításra.
• Az újrahasznosítás növekedésével csökken az elsődleges nyersanyagok felhasználása.
• Az új eszközök és technológiák használata magasabb hatékonyságot eredményez.
• A tudatos lakossági magatartás és szemléletváltás elősegítésével hozzájárul a fenntartható működéshez.


A teljes beruházással kapcsolatos további információkért keresse fel a www.hasznoshulladek.hu címen elérhető, folyamatosan frissülő weboldalunkat.

Bővebb információ